Kontrole i pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami

Gospodarka odpadami – kontrole i pozwolenia zintegrowane

Na dni 20-21 lutego br., zaplanowana została ogólnopolska konferencja pt. „Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami”. Ma się ona odbyć w Toruniu.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Niestety, w polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów. Taka sytuacja niestety narazi nasz kraj na płacenie kar za nieosiągnięcie określonych w unijnych dyrektywach poziomów – podkreśla organizator konferencji, firma Ekorum z Poznania.

Kontrole i pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami

Naprzeciw tym problemom stanął ustawodawca, który znowelizował pakiet przepisów, w tym także ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. W myśl znowelizowanych przepisów dokonujący kontroli pracownicy Inspekcji nie tylko uzyskali szersze kompetencje. Zostali oni także wyposażeni w dodatkowe narzędzia, które mają zminimalizować ryzyko szerzenia się patologii w gospodarce odpadami.

Jak zapowiada organizator, podczas lutowej konferencji będzie można wysłuchać referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia, ale również obejmujących aspekt dostosowania zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz konkluzji BAT.

Dodatkowo, w ramach konferencji, zaplanowano dyskusje z udziałem przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich z różnych województw.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Ekorum

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny