Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach

Wytwarzamy coraz więcej odpadów, a poziom segregacji rośnie powoli – tak pod kątem gospodarki odpadami podsumowuje ubiegły rok Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (UM).

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach – podsumowanie 2019 r.

„W 2019 roku mieszkaniec Katowic wyprodukował średnio około 375 kilogramów odpadów (z wyłączeniem gruzu oraz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej – przyp. red.). Nieznacznie wzrosła ilość odpadów selektywnie zbieranych. Liczba udostępnionych mieszkańcom pojemników do selektywnej zbiórki wynosi już niemal 5900 sztuk, z czego aż 162 to nowoczesne pojemniki półpodziemne. W 2019 roku wydano mieszkańcom również ponad 1,5 mln sztuk worków na odpady selektywnie zebrane ( szkło, makulatura, tworzywa i bio)” – wynika z podsumowania roku przygotowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) – zaznacza UM. Wraz z początkiem roku MPGK udostępniło także na swojej stronie harmonogram wywozu odpadów na rok 2020 w formie przyjaznej wyszukiwarki.

Jak wskazuje katowicki magistrat, z pierwszych podsumowań 2019 r., poczynionych przez MPGK wynika, że przeciętny katowiczanin nadal wytwarza o ok. 50 kg rocznie więcej odpadów niż wynosi średnia krajowa. Choć rośnie ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny, to jakość tej segregacji nadal pozostawia wiele do życzenia – podkreślają specjaliści. Najszybciej w mieście zapełniają się pojemniki na metale i tworzywa sztuczne.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach – niska jakość selektywnej zbiórki

W 2019 roku zaobserwowaliśmy wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów odbieranych od mieszkańców Katowic. W stosunku do roku ubiegłego o ok. 10%. Jednak w dalszym ciągu nie są to wielkości satysfakcjonujące, a odpady trafiające do nas są niestety znacznie zanieczyszczone. Stosunkowo dużo potencjalnych surowców w dalszym ciągu znajduje się w pojemnikach na odpady zmieszane, zwłaszcza przy zabudowie wielorodzinnej. Niestety mieszkańcy w dalszym ciągu nie mają także świadomości, że niezgniecione odpady kartonowe i plastikowe zajmują dużo miejsca, co powoduje szybkie przepełnianie pojemników i generuje olbrzymie koszty logistyczne. Mówiąc obrazowo – śmieciarki bardzo często wożą więcej powietrza niż odpadów – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach

Magistrat informuje też, że już w grudniu ub.r. do mieszkańców miasta trafił nowy harmonogram wywozu odpadów. Wraz z początkiem bieżącego roku został on także udostępniony w wyszukiwarce na stronie www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow. W prosty sposób można tam sprawdzić kiedy spod danego adresu odebrane będą odpady, z podziałem na poszczególne frakcje.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach – planowane unowocześnienie taboru MPGK

Przy okazji UM podkreśla, że system przetwarzania odpadów w Katowicach jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Katowice przodują w aglomeracji m.in. pod względem częstotliwości odbioru odpadów: ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych i budowlanych. W latach 2013-2019 częstotliwość odbioru niektórych grup odpadów wzrosła nawet o 108%. Jako jeden z nielicznych MPGK stosuje innowacyjne rozwiązania, m.in. pojemniki półpodziemne. W tej chwili na terenie miasta funkcjonuje ich już 225 z czego 162 służą do selektywnej zbiórki a do pozostałych – trafiają odpady zmieszane. Łącznie MPGK udostępnia mieszkańcom już niemal 5900 pojemników do selektywnej zbiórki. Najwięcej – zgodnie z zapotrzebowaniem – tych na metale i tworzywa sztuczne – dodaje magistrat.

Warto też zaznaczyć, że w 2020 roku, w ramach unowocześniania taboru MPGK planuje także zakup kilku śmieciarek napędzanych gazem ziemnym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. i rys. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama