Gospodarka odpadami z dofinansowaniem

Gospodarka odpadami z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że we wtorek 2 stycznia br. rozpoczął nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

W ramach Programu do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 1,2 mld zł.

Gospodarka odpadami z dofinansowaniem z NFOŚiGW – jakie działania ze wsparciem?

Nabór wniosków dotyczy selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, instalacji gospodarowania odpadami, modernizacji stacji demontażu pojazdów, zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stworzono także nową możliwość wsparcia dotacyjnego przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, badaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Ta część programu adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków oraz przedsiębiorców. Wszystkie wymienione podmioty mają szanse na wsparcie w formie pożyczek takich przedsięwzięć, jak budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowa systemów selektywnego zbierania odpadów, doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów, a także budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

W ramach tej części programu dopuszczono także dofinansowanie, w formie dotacji, rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF. Beneficjentem wsparcia jest w tym wypadku wyłącznie Polski Związek Łowiecki i zrzeszone w nim koła łowieckie. Nabór trwa do 21 grudnia br.

Instalacje gospodarowania odpadami

Część druga programu umożliwia wnioskowanie jednostkom samorządu terytorialnego (JST) i ich związkom oraz przedsiębiorcom. Podmioty te mogą się ubiegać o dofinansowanie, w formie pożyczki, np. budowy nowych oraz modernizacji lub rozbudowy istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK). Nabór wniosków w tym obszarze trwa do 21 grudnia br.

Modernizacja stacji demontażu pojazdów i zbieranie wraków

Część trzecia programu skierowana jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy zamierzają rozbudować lub modernizować tego typu instalacje. Chodzi tutaj o zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dofinansowanie można też pozyskać na zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu tzw. wraków. Nabór trwa do 21 grudnia br.

Część czwarta programu zakłada dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jest ona dedykowana powiatom i gminom. Tysiąc złotych za każdy spośród pierwszych 10 „wraków”, a za kolejne po 500 zł otrzymają ci, którzy postarają się o to do końca lipca br. – informuje NFOŚiGW.

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Piąta część programu dotyczy państwowych jednostek budżetowych, które mogą zwrócić się do NFOŚiGW o pomoc na takie zdania, jak m.in.: gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu czy szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Nabór zakończy się 31 stycznia br.

Współfinansowanie projektów

Ostatnia, szósta część pn. Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) daje możliwość uzyskania wsparcia beneficjentom POIiŚ-u, w ramach realizacji przedsięwzięć z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Nabór trwa do 21 grudnia br.

Budżet całego programu na lata 2015-2020 wynosi ponad 1,7 mld zł, przy czym na dotacje zarezerwowano 387 mln zł, a na pożyczki blisko 1,4 mld zł. Do rozdysponowania zostało w sumie jeszcze 16 mln zł dotacji oraz 1,1 mld zł pożyczek.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny