Gospodarka o obiegu zamkniętym z dofinansowaniem

Gospodarka o obiegu zamkniętym z dofinansowaniem NFOŚiGW

Gmina Wieluń rozbuduje instalację biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie dzięki prawie 7 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a niebawem dwie inne gminy – Tuczno i Łukowica – zainwestują w gospodarkę o obiegu zamkniętym – informuje NFOŚiGW.

Gospodarka o obiegu zamkniętym z dofinansowaniem w Wieluniu

Umowa potwierdzająca przekazanie środków dla Wielunia – ponad 3,4 mln zł dotacji i tyle samo preferencyjnej pożyczki – została podpisana w Warszawie 28 stycznia br. przez Piotra Woźnego, prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Pawła Okrasę, burmistrza Gminy Wieluń i Danutę Kondracką, skarbnika tej gminy.

W wyniku realizacji wieluńskiego projektu zostanie rozbudowana część biologiczna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 23,6 tys. Mg/rok. Planowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany jako ograniczenie masy składowanych odpadów na poziomie 3 tys. Mg/rok, a masa odpadów zielonych i innych bioodpadów poddanych recyklingowi wynosi 2 tys. Mg/rok – zaznacza NFOŚiGW.

Fundusz zwraca uwagę, że umowa zawarta z Wieluniem zapoczątkowała podpisywanie innych umów, które objęte są programem pilotażowym NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym z dofinansowaniem – będą kolejne projekty

W najbliższym czasie w ramach tego programu planowane jest podpisanie kolejnych umów z gminami: Tuczno i Łukowica na łączną kwotę dofinansowania ok. 12,2 mln zł, w tym dotacje to ponad 6,2 mln zł, a pożyczki – ok. 5,6 mln zł. Jak zaznacza NFOŚiGW, wsparcie obejmować będzie m.in. przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji gminnych budynków, modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, segregacji odpadów oraz edukacji ekologicznej, czyli głównych aspektów składających się na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).

Narodowy Fundusz podkreśla, że pilotażowy program ma pokazać możliwości i potencjał gmin w zakresie wdrażania realnych i użytecznych rozwiązań stymulujących proces ich przechodzenia na model gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama