rozruch spalarni odpadów

Gorący rozruch spalarni odpadów

Zakończył się pierwszy etap gorącego rozruchu – wstępne suszenie obmurza kotłów – poinformował szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO). Teraz przyszedł czas na wypalanie, alkaiczne gotowanie i dmuchanie.

Jak podaje ZUO, wstępne suszenie obmurza kotłów prowadzone było w dniach 1-5 września br. W dwóch kotłach EcoGeneratora zostały zamontowane po trzy palniki o mocy 15 kW każdy. Celem operacji było zlikwidowanie wilgoci pierwotnej zgromadzonej w obmurzach. Ten precyzyjnie zaplanowany od strony termicznej proces ma zabezpieczyć wnętrze kotła przez pęknięciami podczas normalnej eksploatacji. W ostatniej fazie suszenia wstępnego temperatura w kotle przez 24 godziny wynosiła 350oC.

Wypełniony wodą kocioł podjął normalną pracę, czyli zaczął produkować parę. Na tym etapie para nie jest jeszcze kierowana do turbiny, tylko przez zawór rozruchowy na zewnątrz EcoGeneratora, dzięki czemu można ją było zobaczyć nad dachem zakładu.

Inspekcja obmurza – bez pęknięć

Po ostygnięciu kotłów odbyła się inspekcja obmurza, w wyniku której nie stwierdzono pęknięć zagrażających prawidłowej pracy kotła.

W drugim etapie wypalania obmurza kotłów powietrze wewnątrz zostanie podgrzane do 1000oC. Równocześnie zostanie przeprowadzone tzw. alkaiczne gotowanie, co z kolei spowoduje oczyszczenie kotła z drobnych pozostałości pomontażowych; opiłków, smarów, piasku itp.

Kolejnym etapem będzie usuwanie zabrudzeń z części ciśnieniowej kotła, które powstały podczas montażu. Ten proces nazywany jest dmuchaniem kotłów, przegrzewaczy i rurociągów pary świeżej.

Celem zabiegów czyszczących jest – jak podaje ZUO – uzyskanie parametrów pary wymaganych przez producenta turbozespołu. Para podawana do turbiny musi być przegrzana i czysta. Chodzi o to, by chronić łopatki turbiny przed wilgocią i pomontażowymi drobinkami, które mogłyby uszkodzić turbinę.

Następne etapy rozruchu kotła to testy suwalności rusztów, uruchomienie maszynowni oraz układu kondensatu.

Równocześnie z tymi pracami trwać będzie rozruch instalacji oczyszczania spalin.

Przekazanie EcoGeneratora do eksploatacji planowane jest na połowę listopada br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO

fot. i film ZUO

reklama

partner portalu