Gnojowica i kukurydza

W Upałtach Małych (woj. warmińsko-mazurskie) oficjalnie przekazano do eksploatacji biogazownię rolniczą o mocy 1 MW. Inwestycja powstała przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Na terenie ponad 1000-hektarowego gospodarstwa rolnego w gminie Giżycko zrealizowano w pełni samowystarczalną instalację, która rozwiązuje problem powstającej w gospodarstwie gnojowicy. Dodatkowym „wsadem” jest kukurydza, uprawiana na ponad 400 ha.

 

Dzięki inwestycji możliwe jest zagospodarowania trudnych do neutralizacji odpadów produkcji rolnej, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, oraz stworzenie systemu ko generacyjnego, obsługującego gospodarstwo rolne. Funkcjonowanie biogazowni pozwoli nawozić pola przefermentowanymi surowcami, a nie – jak dotąd – nieprzetworzoną gnojowicą i gnojówką. Dzięki temu substancje odżywcze staną się łatwiej przyswajalne dla roślin.

 

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne (pełna hermetyzacja procesu, szczelny układ geomembran i studni kontrolnych pod zbiornikami, optymalne ustawienie procesu spalania paliwa w silnikach kogeneratorów, oczyszczanie wód opadowych itd.) powodują, że instalacja nie tylko nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko, ale również znacząco zredukuje dotychczasowe uciążliwości zapachowe, jakie wiązały się z prowadzeniem gospodarstwa.

 

Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl, www.upalty-rol.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu