Sprzątamy, segregujemy

Gminno-parafialny ekopiknik w duchu akcji „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy”

6 października br. w podwarszawskim Izabelinie odbył się gminno-parafialny piknik ekologiczny pod hasłem „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy” – podał Urząd Gminy Izabelin (UG).

Odpust św. Franciszka i akcja „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy”

Wydarzenie zorganizowane z okazji odpustu św. Franciszka, miało na celu zwrócenie uwagi na konieczność poprawnego segregowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Izabelin, a także zainicjowanie procesu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz obudzenie wrażliwości na najbliższe otoczenie.

Ekopiknik w Izabelinie poprzedził Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week), wpisując się w jego założenia promowania zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami (producentami i odbiorcami).

Budowanie solidarności mieszkańców wokół tematu ekologii wspierał swoją obecnością m.in. ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

Dorota Zmarzlak, wójt Gminy Izabelin zaprosiła kardynała oraz innych gości i mieszkańców do wspólnego pokazu selektywnej zbiórki odpadów. Cała akcja o wymiarze symbolicznym miała zwrócić uwagę na istotę poprawnej segregacji, która ma wpływ na uzyskanie lepszych poziomów recyklingu.

Czyńcie sobie ziemię poddaną w duchu ekologii integralnej

Przemawiając przed wspólnym, symbolicznym momentem segregacji śmieci, metropolita warszawski, wspomniał swój niedawny pobyt w Asyżu. – Święty Franciszek to święty bardzo aktualny. W Asyżu widziałem, jak przyciąga ludzi z całego świata i Polski. Jako patron ekologii uczy nas przyjaznego życia i współżycia z przyrodą. Człowiek jest w świecie posłany przez Boga, ale jesteśmy tu po to aby światu służyć i mądrze nim kierować. Dlatego cieszy mnie ten wątek ekologiczny jako dzieło dodane do odpustu, ale ważne – powiedział.

W trwającej od mniej więcej 200 lat erze antropocenu, kiedy człowiek wynalazł ropę i węgiel, umieszczając technikę i siebie w środku tego świata, bez postawy służebności jaką miał właśnie święty Franciszek, postawiliśmy siebie na miejscu Pana Boga, zapominając o tak zwanej integralnej ekologii. Tak, człowiek jest w centrum, ale tylko człowiek w relacji do Pana Boga, w odniesieniu do Tego, który go do świata posłał i powiedział: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. I w imię tego przesłania tutaj jesteśmy, żeby do tego odpustu dołączyć trochę konkretnego działania, gratuluję tego połączenia i cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj z Wami być – dodał kardynał Nycz.

„Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy” – nie można spocząć na laurach

Wójt Izabelina podeszła do zagadnienia pragmatycznie, przypominając, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz akty wykonawcze do niej nakładają na samorządy w całej Polsce obowiązek osiągniecia poziomu segregacji w wysokości 50% już w 2020 r. W kolejnych latach wyznaczone poziomy recyklingu wg. przepisów unijnych będą wynosiły odpowiednio 55% w 2025 r., 60% w 2030 r. i 65% w 2035 r. Dla wielu gmin wskazane poziomy są obecnie nieosiągalne, a zgodnie z założeniami ustawy „czystościowej” nieosiągnięcie poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na samorządy dotkliwych kar finansowych – wskazywała Dorota Zmarzlak.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła jest podstawą gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. Chociaż gmina Izabelin w każdym roku osiągnęła wymagane poziomy realnej segregacji – recyklingu, np. w 2018 r. minimalny poziom recyklingu wynosił 30 %, a gmina Izabelin osiągnęła 31,14%, i na tle Polski nie wygląda źle, to nadal nie jest to wynik, który pozwalałby nam „spocząć na laurach”. Bardzo mi zależy abyśmy wszyscy zrozumieli, że odpady i kwestia ich poprawnego i bezpiecznego zagospodarowania to sprawa nas wszystkich. A pierwszym krokiem do tego celu obecnie jest właśnie poprawna segregacja. Bardzo dziękuję wszystkim stronom za pełne zrozumienia podejście do tego tematu – powiedziała wójt Zmarzlak

Atrakcje ekopikniku

Podczas imprezy mieszkańcy mogli cieszyć się takimi atrakcjami, jak stoiska odpustowe, ścieżka edukacyjna z nagrodami dla dzieci, warsztaty i wykłady w tematyce ekologii, ekostanowiska wystawowe, animacje, zabawy, gry oraz konkursy, a także poczęstunek, występ zespołu Regau i gwiazdy spotkania – grupy Akcent.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UG Izabelin

fot. Foto Piekarnik

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama