Sprzątamy, segregujemy

Gminno-parafialny ekopiknik w duchu akcji „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy”

6 października br. w podwarszawskim Izabelinie odbył się gminno-parafialny piknik ekologiczny pod hasłem „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy” – podał Urząd Gminy Izabelin (UG).

Odpust św. Franciszka i akcja „Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy”

Wydarzenie zorganizowane z okazji odpustu św. Franciszka, miało na celu zwrócenie uwagi na konieczność poprawnego segregowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Izabelin, a także zainicjowanie procesu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz obudzenie wrażliwości na najbliższe otoczenie.

Ekopiknik w Izabelinie poprzedził Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week), wpisując się w jego założenia promowania zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami (producentami i odbiorcami).

Budowanie solidarności mieszkańców wokół tematu ekologii wspierał swoją obecnością m.in. ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

Dorota Zmarzlak, wójt Gminy Izabelin zaprosiła kardynała oraz innych gości i mieszkańców do wspólnego pokazu selektywnej zbiórki odpadów. Cała akcja o wymiarze symbolicznym miała zwrócić uwagę na istotę poprawnej segregacji, która ma wpływ na uzyskanie lepszych poziomów recyklingu.

Czyńcie sobie ziemię poddaną w duchu ekologii integralnej

Przemawiając przed wspólnym, symbolicznym momentem segregacji śmieci, metropolita warszawski, wspomniał swój niedawny pobyt w Asyżu. – Święty Franciszek to święty bardzo aktualny. W Asyżu widziałem, jak przyciąga ludzi z całego świata i Polski. Jako patron ekologii uczy nas przyjaznego życia i współżycia z przyrodą. Człowiek jest w świecie posłany przez Boga, ale jesteśmy tu po to aby światu służyć i mądrze nim kierować. Dlatego cieszy mnie ten wątek ekologiczny jako dzieło dodane do odpustu, ale ważne – powiedział.

W trwającej od mniej więcej 200 lat erze antropocenu, kiedy człowiek wynalazł ropę i węgiel, umieszczając technikę i siebie w środku tego świata, bez postawy służebności jaką miał właśnie święty Franciszek, postawiliśmy siebie na miejscu Pana Boga, zapominając o tak zwanej integralnej ekologii. Tak, człowiek jest w centrum, ale tylko człowiek w relacji do Pana Boga, w odniesieniu do Tego, który go do świata posłał i powiedział: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. I w imię tego przesłania tutaj jesteśmy, żeby do tego odpustu dołączyć trochę konkretnego działania, gratuluję tego połączenia i cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj z Wami być – dodał kardynał Nycz.

„Sprzątamy, segregujemy i nic nie marnujemy” – nie można spocząć na laurach

Wójt Izabelina podeszła do zagadnienia pragmatycznie, przypominając, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz akty wykonawcze do niej nakładają na samorządy w całej Polsce obowiązek osiągniecia poziomu segregacji w wysokości 50% już w 2020 r. W kolejnych latach wyznaczone poziomy recyklingu wg. przepisów unijnych będą wynosiły odpowiednio 55% w 2025 r., 60% w 2030 r. i 65% w 2035 r. Dla wielu gmin wskazane poziomy są obecnie nieosiągalne, a zgodnie z założeniami ustawy „czystościowej” nieosiągnięcie poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na samorządy dotkliwych kar finansowych – wskazywała Dorota Zmarzlak.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła jest podstawą gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. Chociaż gmina Izabelin w każdym roku osiągnęła wymagane poziomy realnej segregacji – recyklingu, np. w 2018 r. minimalny poziom recyklingu wynosił 30 %, a gmina Izabelin osiągnęła 31,14%, i na tle Polski nie wygląda źle, to nadal nie jest to wynik, który pozwalałby nam „spocząć na laurach”. Bardzo mi zależy abyśmy wszyscy zrozumieli, że odpady i kwestia ich poprawnego i bezpiecznego zagospodarowania to sprawa nas wszystkich. A pierwszym krokiem do tego celu obecnie jest właśnie poprawna segregacja. Bardzo dziękuję wszystkim stronom za pełne zrozumienia podejście do tego tematu – powiedziała wójt Zmarzlak

Atrakcje ekopikniku

Podczas imprezy mieszkańcy mogli cieszyć się takimi atrakcjami, jak stoiska odpustowe, ścieżka edukacyjna z nagrodami dla dzieci, warsztaty i wykłady w tematyce ekologii, ekostanowiska wystawowe, animacje, zabawy, gry oraz konkursy, a także poczęstunek, występ zespołu Regau i gwiazdy spotkania – grupy Akcent.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UG Izabelin

fot. Foto Piekarnik

partner portalu

reklama

reklama

reklama