nowy uczestnik Związku

Gmina Żelazków – nowy uczestnik Związku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) z siedzibą w Kaliszu poinformował, że powiększył się o nową gminę członkowską. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku, gmina Żelazków została w nim ujęta jako nowy uczestnik Związku.

Jak podaje ZKG, tym samym w skład Związku wchodzą aktualnie 23 miasta i gminy z terenów województw wielkopolskiego i łódzkiego, o łącznym obszarze 2 tys. km2, zamieszkanym przez ok. 330 tys. mieszkańców.

nowy uczestnik Związku

Nowy uczestnik Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Przy okazji ZKG przypomina, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 r., a celem jego działania jest opracowywanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązywaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku.

Zadaniem statutowym Związku było wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, a aktualnie jest nim eksploatacja Zakładu i przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin – uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania ZKG, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Teraz, realizacją tych zadań, już jako nowy uczestnik Związku objęta będzie gmina Żelazków.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. ZKG

reklama

reklama

reklama

reklama