Gdzie to składowisko?

Po pięciu latach prac wreszcie zakończono rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich. 23 czerwca br. urzędnicy i wykonawcy inwestycji uroczyście podsumowali zrealizowane przedsięwzięcie. – Cel projektu był prosty. Chcieliśmy, aby to miejsce w jak największym stopniu wyglądało tak, jak przed rozpoczęciem składowania w tym miejscu odpadów – opowiadał Marek Brajczewski, kierownik budowy. – Aby to wykonać, odpady przykrywaliśmy kolejnymi warstwami ziemi. Ostatnim elementem była warstwa glebowa, na której posiano trawę. Ma ona pomóc w tym, aby jak najmniej wody dostawało się do gleby i do odpadów. Łącznie do Dołów Brzeskich zwieziono ponad 40 tys. ton ziemi.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, miasto będzie musiało monitorować ten teren jeszcze przez 30 lat. – Efekty wykonanych prac widoczne są gołym okiem. Spacerując po placu, nie widać ani nie czuć, że było tu kiedyś składowisko odpadów – mówił kierownik budowy. Aktualnie teren ten może być wykorzystywany do celów rolniczych.
 
Zadanie wykonała Firma Usługowo-Handlowa ELGAR z Bełchatowa. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,5 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (blisko 1,9 mln zł).
 
Na podstawie: www.piotrkow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu