w myśl idei zero waste

Gdyńskie cmentarze komunalne w myśl idei zero waste

Na trzech gdyńskich cmentarzach komunalnych wdrożono rozwiązania, które pomagają ograniczać efekt cieplarniany, a raz użytym przedmiotom dają drugie życie w myśl idei zero waste – informuje Urząd Miasta Gdyni (UM).

Segregacja bioodpadów by zmniejszyć efekt cieplarniany

Gdyński magistrat podkreśla, że odpady „bio” zmieszane z innymi frakcjami i nieprawidłowo składowane wytwarzają podczas rozkładu zwiększone ilości metanu, przyczyniając się do wzrostu efektu cieplarnianego. Te same resztki biodegradowalne zagospodarowane w sposób prawidłowy pozwalają wytworzyć kompost i wracają do obiegu materii w postaci żyznej próchnicy, doskonałej do uprawy drzew, krzewów i kwiatów. By ograniczyć negatywne oddziaływanie rozkładu bioodpadów, na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych ustawiono brązowe pojemniki, które przeznaczone są do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, w tym zwłaszcza gałęzi, skoszonej trawy, liści i kwiatów, a także kory itp. „Nie wrzucajmy do nich opakowań foliowych, doniczek, ziemi oraz pozostałości po wiązankach pogrzebowych, tj. wstążek, szarf, drutów itp.” – apeluje UM.

Według magistratu pomogło to rozwiązać problem dużej ilości zmieszanych odpadów, które pojawiały się zwłaszcza po świętach, gdy mieszkańcy odwiedzali mogiły bliskich. Sprzątali liście, wymieniali roślinność i znicze, a odpady wrzucali do wspólnego pojemnika na odpady. Oddzielenie bioodpadów od pozostałych frakcji na etapie uprzątania miejsca spoczynku nie powinno stanowić uciążliwości, a dla ułatwienia pojemniki opisano powiększoną czcionką, więc wiadomo, co powinno do nich trafić – zaznacza magistrat.

Postępowanie ze zniczami w myśl idei zero waste

Nowością na gdyńskich cmentarzach komunalnych są ustawione w pobliżu głównych wejść regały na znicze do ponownego użytku. Jak wskazuje UM, można tam odstawić niepotrzebne i w dobrym stanie obudowy zniczy, a osoby potrzebujące mogą je stamtąd nieodpłatnie zabierać i – po wymianie wkładów na nowe – ponownie wykorzystać.

Takie rozwiązanie, w myśl idei zero waste, umożliwia wielokrotne używanie nieuszkodzonych i kompletnych osłon, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstających ze zniczy w pojemnikach na odpady zmieszane ustawionych na cmentarzach.

Montaż regałów miał na celu podjęcie wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów, w szczególności z tworzyw sztucznych i szkła – przekonuje UM. Takie rozwiązanie pokazuje też, że miarą pamięci nie musi być wystawny znicz, ale tlące się w nim światło – podsumowuje magistrat.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny