Nowy wykonawca spalarni

Gdańska spalarnia – nieprawidłowe wyłonienie wykonawcy

Pochodzący z Niemiec koncern EEW został wybrany przez Zamawiającego do pełnienia funkcji projektanta i wykonawcy zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Od tej decyzji odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) złożyło włosko-francuskie konsorcjum złożone z Astaldi, Termomeccanica Ecologia i TIRU.

W sporze dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum wspierała kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka (DZP).

Nowy wykonawca spalarni

W wyniku rozstrzygnięcia KIO zamawiający został zobowiązany do ponownej oceny ofert i odrzucenia oferty konkurentów, a co za tym idzie – wyboru oferty wspomnianego konsorcjum, ponieważ w postępowaniu przetargowym wpłynęły tylko dwie oferty.

Przed włosko-francuskim konsorcjum drzwi do realizacji umowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (oprócz zaprojektowania i budowy, konsorcjum będzie zarządzało spalarnią przez ćwierć wieku) stoją zatem otworem. Wartość umowy przekracza 1,5 mld zł.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z większością zarzutów stawianych przez konsorcjum w odwołaniu. Dotyczyły one m.in. błędu w obliczaniu ceny w ofercie konkurenta, polegającego na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT. Co ciekawe, zamawiający nie zdecydował się na określenie referencyjnej stawki VAT w dokumentacji postępowania ani na pozyskanie stosownej interpretacji podatkowej. Co więcej, dążył do oceny ofert na podstawie cen netto podanych w ofertach, co KIO uznało za nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Włosko-francuskie konsorcjum może się zatem przygotowywać do zawarcia umowy, jednak nie można jeszcze wykluczyć skierowania przez Zamawiającego, do sądu okręgowego, skargi na orzeczenie KIO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez DZP

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu