Funkcjonalność to podstawa

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przygotował plan inwestycyjny na lata 2015-2017. W myśl jego zapisów w okresie tym ma powstać sześć punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowych. Powyższe inwestycje mają usprawnić funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie Związku.
 
Prawdziwą rewolucją ma być natomiast system podziemnych pojemników na poznańskim Starym Rynku. Aktualnie prowadzone są analizy ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Aby inwestycję można było zrealizować, niezbędne jest również dostosowanie całej koncepcji do opracowywanego przez Urząd Miasta Poznania programu kompleksowej rewitalizacji starówki. W związku z tym, iż projekt zainstalowania podziemnych pojemników budzi spore zainteresowanie, GOAP planuje przeprowadzenie pilotażu w tym zakresie. Ma on pokazać, czy tego typu pojemniki sprawdzą się na Starym Rynku.
 
Na podstawie: www.goap.org.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu