Fotopułapki w Bydgoszczy

Fotopułapki w Bydgoszczy w 2022 roku

Fotopułapki w Bydgoszczy funkcjonują już ponad pół roku – przypomniała Straż Miejska w Bydgoszczy (SM). Bydgoscy municypalni zaznaczyli, że dokładnie 4 lipca 2022 r. zainstalowano 52 tego typu urządzenia. Znalazły one zastosowanie w różnych lokalizacjach na terenie miasta.

Po co fotopułapki w Bydgoszczy?

Fotopułapki w Bydgoszczy zostały użyte w celu objęcia monitoringiem miejsc, gdzie najczęściej powstają dzikie wysypiska. Municypalni zaznaczają przy tym, że lokalizacje te są co pewien czas zmieniane. Wykorzystanie fotopułapek ma zminimalizować ten proceder i poprawić estetykę miasta. W efekcie środki przeznaczone na rzecz usuwania dzikich wysypisk można rozdysponować na inne działania – zaznacza SM. Bydgoscy municypalni przypominają przy tym, że koszty usunięcia porzuconych odpadów ponoszą mieszkańcy. Na ten cel bowiem trafia część środków z tzw. opłaty śmieciowej.

W okresie od 4 lipca do 31 grudnia 2022 r., dzięki zapisowi z fotopułapek, bydgoscy strażnicy miejscy ujawnili 12 przypadków pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczyły one zanieczyszczania terenów zieleni, okolic ogródków działkowych oraz miejsc przy pojemnikach na odpady. Wśród porzuconych nielegalnie odpadów znajdowały się zużyte opony i inne części samochodowe. Porzucane były również odpady poremontowe i wielkogabarytowe, a także kartony i odpady elektroniczne. We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady. Zostali też ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy, opiewającym na kwotę 500 zł. Łącznie w omawianym okresie strażnicy nałożyli 13 takich mandatów. W jednej sprawie trwają czynności wyjaśniające, mające na celu skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – zaznacza SM.

Najnowsze przypadki zaśmiecania ujawnione przez fotopułapki

Jeden z ostatnich ubiegłorocznych przypadków zarejestrowania przez fotopułapkę faktu zanieczyszczania miejsc publicznych miał miejsce 19 listopada 2022 r. ok. godz. 4:45. Wówczas na chodniku przy pojemnikach na odpady komunalne została wystawiona przez nieznanego sprawcę zużyta lodówka. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających bydgoscy strażnicy miejscy ustalili sprawcę. Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Kolejne zdarzenie fotopułapka zapisała w dniu 2 grudnia 2022 r. na jednej z mało uczęszczanych ulic na peryferiach Bydgoszczy. W to samo miejsce czterokrotnie podjeżdżał samochód dostawczy, którego kierowca wyrzucał z pojazdu ziemię pomieszaną z gruzem. Finał tej sprawy miał już miejsce w bieżącym roku. Po dokonaniu wszystkich ustaleń strażnicy ukarali sprawcę mandatem w wysokości 500 zł. Również w tym przypadku odpady zostały uprzątnięte – dodaje SM.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. SM w Bydgoszczy

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama