Fotopułapki do zwalczania zaśmiecania

Fotopułapki do zwalczania zaśmiecania pomagają strażnikom miejskim

Coraz częściej tzw. fotopułapki do zwalczania zaśmiecania pomagają municypalnym. Takie narzędzia wspierają także strażników miejskich z Legnicy i ze Śwętochłowic w działaniach wymierzonych przeciw osobom porzucającym swoje odpady.

Fotopułapki do zwalczania zaśmiecania w Legnicy

Urząd Miasta (UM) Legnicy poinformował, że tamtejsza straż miejska prowadzi czynności zmierzające do ukarania sprawców, którzy wyrzucili śmieci na jednym z miejskich terenów. Zostali oni zarejestrowani właśnie przez fotopułakę.

Na filmie nagranym przez to urządzenie widać dwóch mężczyzn, którzy na ten teren przyjechali samochodem i wyrzucają odpady tworząc tzw. dzikie wysypisko. To kolejny przypadek zarejestrowania takiego zdarzenia przez fotopułapki, które są jednym z elementów walki z dzikimi wysypiskami – zaznacza legnicki magistrat.

Legnicki UM przypomniał przy okazji, że zaśmiecanie terenów publicznych oraz pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł.

Fotopułapki do zwalczania zaśmiecania w Świętochłowicach

Także Straż Miejska w Świętochłowicach wypowiedziała wojnę osobom zaśmiecającym tereny zieleni w mieście, a pomóc jej w tym mają właśnie fotopułapki zamontowane w różnych miejscach miasta.

Fotopułapki do zwalczania zaśmiecania

Fotopułapki montowane będą na terenach gminnych w miejscach, gdzie notuje się najwięcej interwencji związanych z wyrzucaniem śmieci i tworzeniem dzikich wysypisk – podkreślił magistrat. W przyszłości będą także montowane w miejscach, gdzie notorycznie spożywany jest alkohol czy niszczone są place zabaw.

Fotopułapki cechują się odpornością na warunki zewnętrzne i długim czasem pracy. Dlatego, urządzenia montowane przez świętochłowicką Straż Miejską pracują przez całą dobę i wykonują również zdjęcia w nocy, kiedy wykryją ruch – tłumaczy UM.

Na podstawie nadesłanej informacji i swietochlowice.pl

fot. UM Legnicy (zdjęcie na otwarcie) i fot. UM w Świętochłowicach

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu