Zmowa przetargowa z odbiorem odpadów

Firmy zajmujące się odbiorem odpadów z karami od UOKiK-u

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył kary za zmowę przetargową na siedmiu przedsiębiorców zajmujących się m.in. odbiorem odpadów. Jak wskazuje UOKiK, utworzone przez firmy konsorcjum służyło ograniczeniu konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez związek gmin aglomeracji poznańskiej.

Jednocześnie urząd antymonopolowy zaznacza, że zmowy przetargowe są szczególnie szkodliwe, gdy dotyczą zamówień publicznych. Narażają bowiem na straty ogół społeczeństwa.

Zmowa przetargowa z odbiorem odpadów w tle

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach w formie konsorcjum. Prawo dopuszcza bowiem możliwość startu przedsiębiorców w przetargu w ramach konsorcjum. Jednak przystąpienie do przetargu w formie konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową. Będzie tak, jeśli firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą być one zrealizowane przez mniejszą liczbę podmiotów, to – wskazuje UOKiK.

Według urzędu antymonopolowego, taka właśnie sytuacja zaistniała w przypadku siedmiu przedsiębiorców z aglomeracji poznańskiej. Urząd wskazuje wśród nich: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. Konsorcjum w tym składzie wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Przetargi dotyczyły świadczenia usług we wszystkich sektorach w latach 2018-2022 i obejmowały Poznań oraz osiem okolicznych gmin. W większości przypadków wygrało konsorcjum siedmiu przedsiębiorców, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach.

Jakie kary nałożono na firmy zajmujące się odbiorem odpadów?

Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było założone w celu uniknięcia rywalizacji w postępowaniach przetargowych. O te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów – przekonuje UOKiK.

Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum, które było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.

Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Prezes UOKiK nałożył karę w łącznej wysokości: 7 224 222,21 zł.

Została ona podzielona na poszczególne firmy, biorące – wg UOKiK-u – udział w konsorcjum. Na Remondis Sanitech Poznań została nałożona kara w wysokości 4 539 078,26 zł. Firma PreZero Dolny Śląsk ukarano kwotą: 1 363 499,98 zł, a Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys – 473 761,15 zł. Prezes UOKiK-u nałożył też kary w wysokości 404 869,15 zł na EKO-TOM Turguła i 112 331,47 zł na ORDO Poznań. Ukarane zostały także Vikom (176 643,82 zł) i KDS (154 038,38 zł).

Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy

Najwyższa kara została nałożona na Remondis – lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję. Urząd antymonopolowy zaznaczył, że decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy na wielu poziomach. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy pełną anonimowość – dodał prezes Chróstny.

Na podstawie uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu