Pozyskała pierwszego inwestora

Firma – twórca odpadowej aplikacji – pozyskała pierwszego inwestora

Spółka Waste Master, która dla uczestników rynku odpadowego stworzyła aplikację WasteMaster, poinformowała, że pozyskała pierwszego inwestora, a zdobyty w ten sposób kapitał zostanie w całości przeznaczony na dalszy rozwój. Twórcy aplikacji planują zwiększenie zatrudnienia – zwłaszcza w dziale handlowym oraz IT – i dalsze prace nad funkcjonalnością i promocją narzędzia.

Firma Waste Master pozyskała pierwszego inwestora

Firma podkreśla, że rynek odpadowy w Polsce jest wymieniany jako jeden z obszarów ekonomii o największym potencjale wzrostu. Obecnie skupia ok. 100 tys. przedsiębiorstw, z czego większość to firmy wytwarzające odpady, a ok. 5–6 tys. to podmioty odbierające i przetwarzające odpady. Eksperci oceniają, że rynek ten będzie rósł w coraz szybszym tempie wraz z dalszym zaostrzaniem polskich i unijnych wymogów prawnych w zakresie obrotu odpadami, a także ze wzrostem świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem twórców WasteMaster jest skupienie w jednym miejscu wszystkich uczestników rynku odpadowego – wytwarzających, odbierających i przetwarzających odpady. Firma zaznacza, że jeszcze przed swoją premierą aplikacja wzbudziła duże zainteresowanie inwestorów finansowych i branżowych, a ich apetyty miał podsycić udany debiut. WasteMaster, który już po nieco ponad miesiącu zyskał 4 tys. użytkowników, w tym 1 tys. klientów biznesowych.

Pozyskała pierwszego inwestora i liczy na dalszą ekspansję aplikacji

Spośród wielu propozycji inwestycji twórcy aplikacji ostatecznie wybrali ofertę polskiej firmy Unimetal Recycling. O sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów temu inwestorowi przesądziły: jego szeroka baza kontaktów biznesowych, które mogą pomóc w dalszej ekspansji aplikacji, oraz zbieżna wizja kierunku, w którym będzie podążała branża gospodarowania odpadami.

Pierwsze oferty inwestycji w WasteMaster zaczęliśmy otrzymywać już w wtedy, gdy finalizowaliśmy prace nad aplikacją. Wówczas zyskaliśmy pewność, że nasza ciężka, 1,5-roczna praca ma sens, a pomysł cyfryzacji branży odpadowej ma duży potencjał biznesowy. Właściciele Unimetal Recycling dzielą z nami wizję rozwoju rynku oraz wiarę w długoterminowy sukces naszej aplikacji. Gdy negocjowaliśmy sprzedaż pakietu mniejszościowego, ważne dla nas było, aby obecność inwestora realnie wsparła nas w rozwoju oraz uwiarygodniła w oczach naszych kolejnych klientów – mówi Krzysztof Kowalski, pomysłodawca aplikacji WasteMaster i jeden z jej twórców.

Inwestor dostrzega potencjał rozwoju aplikacji

Unimetal Recycling to firma działająca w branży recyklingu katalizatorów samochodowych w Polsce, z ok. 50–60% udziałem w rynku. W 2019 r. firma pozyskała z pojazdów zezłomowanych w kraju ok. 300 ton monolitu, podczas gdy łącznie w Polsce wyrejestrowano, a następnie przekazano do stacji demontażu pojazdów 514 tys. pojazdów (tj. ok. 500-550 ton monolitu). Przedsiębiorstwo posiada także jedną z najbardziej rozbudowanych sieci skupów w kraju i w Europie – zaznacza Waste Master.

Firma recyklingowa zdecydowała się nabyć mniejszościowy, 25% pakiet udziałów w spółce Waste Master, wysoko oceniając potencjał tej inwestycji.

Branży odpadowej brakowało takiego nowoczesnego narzędzia, dlatego dostrzegamy duży potencjał rozwoju aplikacji WasteMaster zarówno w Polsce, jak i, docelowo, także za granicą. Zakup udziałów stanowi dla nas dywersyfikację inwestycji, jednak poza udostępnieniem naszej sieci partnerów handlowych nie planujemy angażować się w działalność operacyjną spółki. Naszym celem pozostaje zachowanie pozycji lidera na polskim rynku katalizatorów, a inwestycja w WasteMaster ma wyłącznie kapitałowy charakter – komentuje Leszek Jurkowski, współzałożyciel Unimetal Recycling.

Pozyskany kapitał ma przynieść wymierne korzyści

Pozyskanie inwestora ma się przełożyć na dalszy dynamiczny rozwój aplikacji oraz wymierne korzyści dla jej użytkowników.

Priorytetem będą działania nastawione na zwiększenie zasięgu aplikacji, rozbudowę jej funkcjonalności oraz optymalizację, dzięki której platforma pozostanie maksymalnie przyjazna dla małych, średnich i dużych firm oraz osób prywatnych. Nie możemy ujawnić kwoty inwestycji, ale zapewniam, że pozyskane środki dają nam solidny impuls do rozwoju. Nie wykluczamy przy tym pozyskiwania kolejnych inwestorów w przyszłości – stwierdza Jakub Łańcucki, drugi z twórców WasteMaster.

Wśród planów, których realizację w najbliższym okresie umożliwi kapitał pozyskany ze sprzedaży udziałów, jest przede wszystkim szybkie zwiększenie zatrudnienia w dziale handlowym oraz w dziale IT, gdzie trwają prace nad rozwojem aplikacji.

Obecnie nasz zespół programistów testuje i wdraża kolejne udoskonalenia, które mają usprawnić przeglądanie i wystawianie ofert, a tym samym ułatwić użytkownikom zawieranie transakcji – mówi Grzegorz Krasuski, trzeci z twórców aplikacji.

Firma, która pozyskała pierwszego inwestora planuje intensywny rozwój aplikacji

W najbliższym czasie planowany jest intensywny rozwój WasteMaster na rynku polskim – część z pozyskanych funduszy zostanie przeznaczona na kolejne kampanie marketingowe. Jednak twórcy aplikacji myślą już także o przyszłej ekspansji zagranicznej – wskazuje firma.

Część rodzimych firm z branży już obecnie importuje pewne kategorie odpadów. Inne przymierzają się do ich pozyskiwania z zagranicy. Obecnie koncentrujemy się na Polsce, ale docelowo planujemy ułatwić im prowadzenie także międzynarodowej działalności – dodaje Krzysztof Kowalski.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. Waste Master

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny