Filozofia zero waste w rolnictwie

Filozofia zero waste w rolnictwie

Do 2050 r. rolnictwo będzie musiało zaspokoić potrzeby żywieniowe niemalże 10 mld ludzi. Biorąc pod uwagę dewastację gruntów rolnych i światowe niedobory wody jednym z rozwiązań wydają się być takie trendy jak zero waste czy alternatywne źródła białka, które pozwolą odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie bez niszczenia środowiska przyrodniczego – podkreśla Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) i dodaje, że filozofia zero waste mocno wpisuje się w naszą codzienność. Uczelnia pyta jednak: „Czy kojarzymy to sfomułowanie z rolnictwem?”. Jak zatem odnajduje się filozofia zero waste w rolnictwie?

Filozofia zero waste w rolnictwie od zarania dziejów

Wbrew powszechnym twierdzeniom, rolnictwo w bardzo wielu zakresach jest zero waste – przekonuje dr hab. Zuzanna Sawinska prof. UP z Katedry Agronomii, Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP. – Od zarania swych dziejów wykorzystuje w produkcji z dużym powodzeniem np. obornik, czyli odpad z produkcji zwierzęcej. W kolejnych latach do zastosowania w uprawach wprowadzane były komposty, nawozy zielone, pofermenty z biogazowni czy w ostatnim czasie osady ściekowe jako nawóz – wymienia badaczka. Uczenia podkreśla, że to nie koniec możliwości wykorzystania „odpadów” w produkcji roślinnej.

Filozofia zero waste – co z odchodami owadów chowanych na paszę i żywność?

Coraz częściej słyszymy o owadach jako bardzo dobrym źródle białka w żywieniu zwierząt a także ludzi. A co będzie się działo z tym co owady zjedzą i wydalą? – pyta UP. Otóż, powstaje z tego naturalny nawóz, który może znaleźć swoje zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie czy w uprawach hobbystycznych. W jaki sposób, w jakich dawkach, w jakich roślinach i czy w ogóle taki nawóz będzie mógł znaleźć zastosowanie ocenia właśnie prof. Sawinska z zespołem swoich współpracowników z Katedry Agronomii. Badania prowadzone są w ramach prowadzonego dla firmy HiProMine, projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny”.

Pierwsze wyniki badań są bardzo obiecujące, wskazują że istnieje możliwość zastosowania nawozu z odchodów Hermetia illucens zarówno w uprawie jęczmienia ozimego, życicy trwałej jak sałaty czy bazylii. Aktualnie testujemy różne dawki tego nawozu, sposoby stosowania, będziemy także sprawdzać jak radzą sobie oceniane w badaniach rośliny w warunkach stresu suszy w przypadku zastosowania tego nawozu, oczywiście w porównaniu z kombinacjami, w których nawóz na bazie odchodów Hermetia illucens nie był stosowany. Jeszcze wiele ciekawych obserwacji przed nami – wyjaśnia prof. Sawinska.

Filozofia zero waste w rolnictwie – dofinansowany projekt badawczy

Jak podaje UP, badania realizowane są jako podwykonawstwo w ramach badań przemysłowych i rozwojowych w ww. projekcie realizowanym ze wsparciem z działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UP w Poznaniu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny