odbierze odpady w Swarzędzu

FBSerwis odbierze odpady w Swarzędzu

Firma FBSerwis odbierze odpady w Swarzędzu – wygrała bowiem przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu tego podpoznańskiego miasta. Spółka wskazuje, że wartość kontraktu sięga blisko 26 mln zł.

Firma FBSerwis odbierze odpady bo wygrała przetarg zorganizowany przez ZM GOAP

W postępowaniu przetargowym rozpisanym przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), dotyczącym odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie Swarzędza, najkorzystniejsza okazała się oferta FBSerwis. Kontrakt realizowany będzie przez 22 miesiące, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Cieszymy się, że po 2 latach przerwy wracamy do współpracy z ZM GOAP, na zlecenie którego w latach 2015-2018 odbieraliśmy odpady w Poznaniu. Podczas realizacji poprzedniej umowy chętnie współpracowaliśmy z zamawiającym, m.in. organizując trzy edycje konkursu dla dzieci – „Bądź EKO Poznaniakiem”. Liczymy na to, że tym razem nasza współpraca będzie równie owocna. Przygotowania do rozpoczęcia nowego kontraktu idą pełną parą, a już po wakacjach spotkamy się na ulicach Swarzędza – skomentował Marcin Szczepaniak, kierownik kontraktu.

FBSerwis odbierze odpady z terenu o powierzchni ponad 100 km2

Jak podaje FBSerwis, firma odbierze odpady w Swarzędzu, a powierzchnia obsługiwanego sektora wynosi ponad 100 km2, a zamieszkuje ją blisko 50 tys. mieszkańców, którzy korzystać będą z ok. 20 tys. pojemników na odpady. Szacuje się, że w okresie 22 miesięcy obowiązywania kontraktu zebrane zostanie ok. 35 tys. ton odpadów komunalnych i 7 tys. ton odpadów zebranych selektywnie. Rodzaje odpadów przewidzianych do odbioru selektywnego to: odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, papier, szkło i plastik. Do zadań FBSerwis będzie również należało mycie oraz ważenie pojemników z terenu sektora. Na potrzeby realizacji kontraktu FBSerwis przeznaczy nowe pojazdy przyjazne środowisku – osiem napędzanych gazem ziemnym (CNG) i dwa spalinowe spełniające normę EURO 6.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FBSerwis

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama