Ewidencja odpadowa

Ewidencja odpadowa prowadzona niezgodnie z prawem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) przeprowadził kontrolę w jednej z trójmiejskich spółek. Firma zajmuje się m.in. gospodarką odpadami o kodzie 17 02 04*. Chodzi o odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych, zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. drewniane podkłady kolejowe – poinformował WIOŚ. Według Inspekcji niezgodnie z prawem prowadzona była ewidencja odpadowa.

Ewidencja odpadowa w BDO

Jak tłumaczy WIOŚ, spółka w związku z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i przekazywaniem ich do zagospodarowania jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów w tzw. bazie danych odpadowych (BDO). Dostęp do niej ma m.in. WIOŚ. Przed transportem odpadów spółka jest zobowiązana wystawić kartę przekazania odpadów. W niej znajdują się informacje o tym skąd i dokąd odpady są transportowane oraz jaki podmiot je przewozi.

Ewidencja odpadowa niezgodna ze stanem faktycznym

Jak przekazał WIOŚ, na terenie trójmiejskiej spółki stwierdzono ok. 600 sztuk drewnianych podkładów kolejowych. W trakcie kontroli ustalono, że spółka prowadziła ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Udokumentowano, że spółka w kartach przekazania odpadów wpisywała fikcyjne daty i godziny rozpoczęcia transportu. Ustalono też, że w ciągu jednego dnia niemożliwe było wykonanie kilku transportów w krótkich odstępach czasowych przez jeden pojazd na trasie Gdańsk – Oświęcim – Gdańsk.

Konsekwencje prawne dla spółki za fałszowanie ewidencji odpadowej

Za niewłaściwe prowadzenie ewidencji na spółkę nałożono karę w wysokości 30 tys. zł. Dodatkowo prowadzone są postępowania wobec podmiotów rzekomo odbierających odpady i firm je transportujących – podsumował WIOŚ.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu