Ewidencja odpadów w formie papierowej

Ewidencja odpadów w formie papierowej z przedłużonym czasem

Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

System BDO z nowymi modułami, dotyczącymi ewidencji i sprawozdawczości funkcjonuje od 1 stycznia 2020 r. i od tego momentu przedsiębiorcy mogą realizować zadania związane z gospodarka odpadami właśnie w tym systemie.

Ewidencja odpadów w formie papierowej do 30 czerwca br.

Uchwalona właśnie nowelizacja dopuszcza, w terminie do 30 czerwca br., prowadzenie ewidencji odpadów i sporządzanie dokumentów w formie papierowej, o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) również w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadania przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że czas, aby dokumenty wystawione w 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO będą mieli tylko do 31 lipca 2020 r.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której dochodzi do awarii po stronie Bazy danych odpadowych, która uniemożliwia sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej wypadku dopuszcza się by prowadzona była ewidencja odpadów w formie papierowej, czyli możliwe jest wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi jednak pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Natomiast po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności BDO przedsiębiorcy mają obowiązek uzupełnienia dokumentacji w systemie nie później, niż w terminie 30 dni.

Przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań odpadowych za 2019 r.

Na wniosek przedsiębiorców w zakresie wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowego sposobu sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz postulatów dotyczących opracowania modułu integracyjnego API, w omawianej ustawie przyjęto rozwiązania, które umożliwią przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 składanych w roku 2020. Ponadto, dodatkowo w terminie wcześniejszym udostępniony zostanie moduł integracyjny API, który umożliwi opracowanie sprawozdań również za pośrednictwem wewnętrznych programów poszczególnych przedsiębiorców oraz integracje danych z BDO.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że większość jej przepisów będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.

Zaproponowane rozwiązania nie ograniczą możliwości przedsiębiorcom, którzy odpowiednio dostosowali swoje działania do prowadzenia ich w ww. okresie, elektronicznie w BDO.

Na podstawie lbrmedia.prowly.com

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama