Wspierać selektywną zbiórkę i recykling

Europejczycy chcą wspierać selektywną zbiórkę i recykling

Ponad 90% Europejczyków deklaruje, że chciałoby zrobić więcej, aby wspierać selektywną zbiórkę i recykling. Zdecydowana większość mieszkańców Starego Kontynentu twierdzi też, że po pandemii COVID-19, działania związane z ochroną środowiska będą ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego w 14 krajach europejskich przez agencję badawczą LUCID. Coraz większe znaczenie tematów środowiskowych wiąże się także ze zwiększeniem wysiłków w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Badania odbywały się we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna (ang. Every Can Counts), która ma na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

Wspierać selektywną zbiórkę i recykling – rośnie świadomość mieszkańców Europy

Wyniki badania pokazują, że rośnie świadomość potrzeby selektywnej zbiórki i recyklingu jak największej ilości odpadów, a pandemia COVID-19 tylko przyśpieszyła ten proces. Konsumenci zdają sobie sprawę, jak naglący jest to problem i są gotowi dołożyć swoich starań do stworzenia prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział David Van Heuverswyn, dyrektor Every Can Counts Europe.

Pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19, 52% ankietowanych Europejczyków nie uważa wyzwań stojących przed gospodarką za ważniejsze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Dwóch na trzech stwierdziło, że selektywna zbiórka i recykling odpadów to powszechny obowiązek i istnieje pilna potrzeba wzmocnienia działań w tym zakresie – wynika z badania.

Z sondażu wynika, że także Polacy przykładają dużą wagę do ochrony środowiska przyrodniczego. 62% badanych z Polski stwierdziło, że w trakcie pandemii segregowało odpady częściej niż zwykle, a jednocześnie aż 35% badanych dostrzegło utrudnienia związane z segregacją odpadów. Jednak 47% Polaków stwierdziło, że gospodarka ma większy priorytet niż środowisko przyrodnicze, choć trzeba zauważyć, że jest to wynik niższy niż w Hiszpanii (60%), Wielkiej Brytanii (57%) czy Rumuni (56%).

Wspierać selektywną zbiórkę i recykling – słuszny kierunek

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego to słuszny kierunek i na szczęście coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Odpadem, który już teraz funkcjonuje w myśl zasad GOZ są puszki aluminiowe. Opakowania te można poddawać recyklingowi w nieskończoność, ale żeby tak się stało muszą trafić w odpowiednie miejsce. To może być zarówno punkt skupu metali, żółty pojemnik na odpady czy punkt selektywnej zbiórki odpadów. Najtrudniej odzyskać te puszki, które trafią do odpadów zmieszanych. Dlatego tak ważna jest segregacja. Pamiętajmy, że możemy dać puszkom szansę na drugie życie i tym samym ograniczyć nasz wpływ na środowisko naturalne – podkreślił Bartłomiej Wojdyło, członek Zarządu Fundacji RECAL.

Jak wskazuje Fundacja RECAL, w Polsce już dzisiaj zbieramy 80% puszek aluminiowych, ale wizją programu Każda Puszka Cenna jest aby 100% puszek po napojach konsumowanych w Europie trafiało do recyklingu. Podobne oczekiwanie wyraziło 90% respondentów sondażu LUCID, którzy uznali m.in., że chcą wspierać selektywną zbiórkę i recykling.

Wspierać selektywną zbiórkę i recykling – jak przeprowadzono badania?

Omawiane badanie objęło 13 793 respondentów w wieku powyżej 16 lat, równomiernie zróżnicowanych pod względem wieku i płci w 14 krajach, w których Każda Puszka Cenna prowadzi działania (Belgia, Serbia, Austria, Węgry, Grecja, Rumunia, Polska, Czechy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja) w dniach od 5 sierpnia do 14 września 2020 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. archiwum inicjatywy Każda Puszka Cenna

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny