Kolejny etap budowy Portu Czystej Energii

W połowie listopada Port Czystej Energii, spółka komunalna Miasta Gdańska, poinformował, że rozpoczął się kolejny etap budowy Portu Czystej Energii. Port Czystej Energii to także nazwa miejskiej elektrociepłowni w Gdańsku, w której paliwem mają być odpady. To budowana w Gdańsku instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK).

Kolejny etap budowy ITPOK-u poprzedza rozruchy instalacji

Kolejny etap budowy Portu Czystej Energii poprzedza przeprowadzenie rozruchów instalacji. W czasie, gdy podawana była informacja na placu budowy trwało suszenie wymurówki oraz alkaliczne gotowanie kotła. Zaplanowanym procesom może towarzyszyć produkcja pary wodnej widoczna nad budynkiem kotła. Jak zaznaczyła spółka komunalna, mieszkańcy nie muszą się jednak niepokoić. To oznaka, że procesy te przebiegają prawidłowo i instalacja wkrótce rozpocznie standardową pracę. Procesy suszenia wymurówki oraz alkalicznego gotowania kotła przeprowadza się po to, by kocioł był suchy, szczelny, wytrzymały i pozbawiony pęknięć. Po zakończeniu tych czynności wykonana zostanie operacja dmuchania parowego, której celem będzie oczyszczenie rurociągu pomiędzy kotłem a turbiną. Do wskazanych procesów wykorzystuje się gaz LPG oraz lekki olej, a nie odpady komunalne – podkreślono w nadesłanej informacji prasowej. Czynności te są koniecznym elementem budowy instalacji. Ich przeprowadzeniu może towarzyszyć pojawienie się pary wodnej lub dymu z komina, a przy przedmuchiwaniu kotła również efekty dźwiękowe w postaci świstów i huków. W tych okolicznościach jest to zjawisko naturalne i bezpieczne, ponieważ nie oznacza awarii instalacji. Prawidłowe wykonanie ww. operacji to jeden z etapów niezbędnych do przejścia w fazę rozruchu elektrociepłowni.

Suszenie i dmuchanie

Procesy związane z suszeniem wymurówki i alkalicznym gotowaniem kotła prowadzone są przez całą dobę i będą realizowane przez blisko tydzień – zapowiedziano. Natomiast dmuchanie parowe zaplanowano na około dwa tygodnie, w zależności od stopnia oczyszczenia rurociągu. Dmuchanie będzie miało miejsce od dwóch do czterech razy dziennie. Czas każdego z przedmuchów wyniesie około dwóch minut.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. materiały prasowe

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu