ENERIS przejmuje udziały w spółce Altvater

Firma ENERIS poinformowała, że spółka ENERIS Surowce przejmuje, należące do Piły, udziały w spółce Altvater. Dzięki tej transakcji ENERIS stanie się jedynym właścicielem spółki.

Dzięki decyzji pilskich radnych udziały w spółce Altvater przejmuje ENERIS

Rada Miasta Piła wyraziła zgodę na zbycie udziałów w spółce Altvater Piła na rzecz firmy ENERIS Surowce. Na mocy tej decyzji ENERIS Surowce stanie się wyłącznym właścicielem pilskiej firmy.

Nabycie pełnego pakietu udziałów w Altvater wpisuje się w politykę ENERIS związaną z inwestycjami w sektorze recyklingu. Jest ważnym krokiem we współpracy z samorządem w ramach rozwoju idei smart city, której pierwszym elementem jest podwyższenie odzysku surowców z recyklingu odpadów, a co za tym idzie konieczność realizacji nowych, znacznych nakładów inwestycyjnych. To także korzyść dla miasta, pozwalająca na pozyskanie dodatkowych środków na szereg działań poprawiających komfort życia mieszkańców Piły – powiedział Paweł Augustyn, prezes Zarządu ENERIS Surowce.

Przejęcie pełnej kontroli przez ENERIS, to szansa na rozwój pilskiego Altvatera, w którym zatrudnionych jest ponad 250 osób. Jednolity nadzór właścicielski to szybsze podejmowanie decyzji oraz inwestycje w nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, które już wkrótce odczują mieszkańcy Piły – podkreślił Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

Przejmuje udziały w spółce Altvater i będzie jedynym włąscicielem

ENERIS podkreśla, że spółka Altvater Piła jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile. Spółka istnieje od 1997 r. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym 60% należy do ENERIS Surowce, a pozostałe 40% do Piły. Firma obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców z 28 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także szereg firm produkcyjnych. Po realizacji transakcji ENERIS Surowce będzie jedynym właścicielem pilskiej spółki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ENERIS

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny