Dzięki energii z odpadów

Oświetlone ulice, przejścia dla pieszych i wiadukty. Działające sygnalizacje świetlne, kamery miejskie, tablice informacyjne a nawet fotoradar. To tylko niektóre elementy miejskiej infrastruktury, które w 2024 r. będą funkcjonować dzięki energii z odpadów. Jak wskazał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) energia zostanie wyprodukowana przez szczeciński EcoGenerator, czyli instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Oświetlenie uliczne dzięki energii z odpadów

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej przez ZUO na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) została podpisana pod koniec listopada br. Ma ona obowiązywać przez cały przyszły rok. Szacowana ilość dostarczanej energii elektrycznej wynosi ponad 14130 MWh, a przewidywany koszt zakupionej energii to niespełna 7,8 mln zł brutto.

Szzeciński ZUO podał, że kolejna oferta złożona w postepowaniu przetargowym opiewała na kwotę ponad 11,3 mln zł brutto. Przedstawiła ja spółka Energa Obrót. Szczeciśńka spółka eksploatujaca EcoGenerator wskazał, że oszczędności ZDiTM-u z tytułu zawarcia umowy z ZUO w 2024 r. wyniosą ponad 3,5 mln zł.

To już kolejny rok współpracy EcoGeneratora i ZDiTM-u. W bieżącym roku dzięki energii z odpadów wytworzonej w szczecińskiej spalarni także działały m.in. lampy uliczne i sygnalizacje świetlne.

Energia dla miasta

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 r., kiedy to ZUO uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z ZDiTM oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 r. Były to pierwsze większe umowy, które umożliwiły zasilenie jednostek miasta Szczecin prądem wytworzonym w wyniku utylizacji odpadów w EcoGeneratorze. Działania te będą kontynuowane. Umowa na 2024 r. z Technoparkiem Pomerania została podpisana pod koniec października br. Miesiąc później zawarto kontrakt z ZDiTM.

Nowe podmioty, które w 2024 r. energię elektryczną będą czerpać od EcoGeneratora to Tramwaje Szczecińskie (umowa z 1 sierpnia br.) oraz Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” (umowa z 8 listopada br.).

Wszystkie te działania to konsekwentne realizowanie założeń programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie Miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

EcoGenerator dostawca energii z odpadów

EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 r. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych produkuje energię elektryczną i ciepło. To jak podaje ZUO, elektrociepłownia, w której paliwem są odpady komunalne. Według Zakładu jest to także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. Jak podaje ZUO, EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które w przeciwnym wypadku zalegałyby na składowiskach odpadów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUO

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu