Wykorzystanie odpadów

Energetyczne wykorzystanie odpadów – list do ministra

Do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii wystosowany został list otwarty w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów.

Organizacje pozarządowe, które podpisały się pod pismem stwierdzają, że „… z wielkim zdumieniem czytamy o propozycjach Pana i resortu, którym Pan kieruje, przekształcenia istniejących i planowanych elektrociepłowni w spalarnie wszelkiego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych”. Autorzy listu odnoszą się do treści informacji opublikowanej w Internecie.

Według organizacji podpisanych pod listem, zaskakujące są także pomysły zwiększenia wykorzystania biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów.

Wykorzystanie odpadów – krytyka propozycji ministra energii

W piśmie wskazuje się, że gospodarowanie odpadami w Polsce regulują m.in. takie dokumenty strategiczne, jak Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO) i wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO). Ustanawiają one limit ilości odpadów komunalnych, które mogą zostać spalone (30%), określają listę instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Jak wskazują organizacje podpisane pod pismem, wspomniane plany gospodarki odpadami ustaliły także, obligatoryjne ograniczenie odpadów żywności o 50%, osiągnięcie sześćdziesięciopięcioprocentowego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz redukcji do maksymalnie 10% ilości składowanych odpadów komunalnych do 2035 r.

Organizacje podpisane pod listem wskazują, że Ministerstwo Środowiska zaakceptowało budowę 34 spalarni odpadów. Planowana wydajność tych instalacji wyczerpuje, z nadwyżką limit odpadów komunalnych, które mogą zostać spalone. Gdyby do spalarni miało trafić więcej odpadów oznaczałoby to, że nie ma już możliwości zrealizowania wymagań dotyczących recyklingu.

W liście zwrócono uwagę także na techniczny aspekt propozycji ministra energii. Podkreśla się, że nie jest możliwe wykorzystanie istniejących elektrociepłowni do spalania odpadów bez całkowitej ich przebudowy. Takie inwestycje musiałyby objąć wymianę kotłów i systemów oczyszczania spalin. W konsekwencji będzie się to wiązać z identycznymi, jeśli nie większymi nakładami finansowymi, jak w przypadku budowy od podstaw ITPOK-ów – wskazują organizacje pozarządowe.

W liście zwrócono także uwagę m.in. na to, że przy obliczaniu efektywności energetycznej musi być uwzględniona energia całego cyklu życia materiałów i produktów, a nie tylko o prosty odzysk energetyczny na ostatnim etapie.

W liście zwraca się także uwagę, że od wielu lat obowiązuje w Polsce zakaz składowania odpadów ulegających biodegradacji bez uprzedniej stabilizacji. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje także zakaz składowania odpadów kalorycznych. Efektem tych ograniczeń będzie wyeliminowanie emisji gazu wysypiskowego w ciągu kilku najbliższych lat. Oznacza to całkowitą nieefektywność ekonomiczną inwestycji związanych z odzyskiem biogazu składowiskowego.

Racjonalnie wykorzystać zasoby

„Celem zagospodarowania odpadów nie jest ich spalanie i składowanie. Obecna nadpodaż >>paliwa z odpadów<< (RDF) jest efektem fatalnej jakości i poziomu selektywnej zbiórki, które będą musiały się zmienić w bardzo szybkim czasie, abyśmy mogli zrealizować nie tylko cele stawiane przed nami jako krajowi członkowskiemu UE, ale przede wszystkim dla dobra naszej gospodarki – racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów, zmniejszenia uzależnienia od importu surowców, obniżenia jej energochłonności oraz redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.” – napisano w liście.

W obliczu przedstawionych argumentów organizacje postulują o rewizję propozycji złożonych publicznie przez ministra i zawartych w projekcie Polityki energetycznej Polski 2040.

List podpisał Paweł Głuszyński, z Towarzystwa na rzecz Ziemi, w imieniu następujących organizacji pozarządowych: European Environmental Bureau, Fundacji Alter eko, Fundacji WWF Polska, Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Polskiego Klubu Ekologicznego Zarządu Głównego, Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Stowarzyszenia Nowa Idea, Stowarzyszenia Rudziane Razem i Towarzystwa na rzecz Ziemi oraz Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Na podstawie listu organizacji pozarządowych, pełna treść listu dostępna tutaj.

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny