patrol antysmogowy

Elbląski patrol antysmogowy w działaniu

W związku z trwającym okresem grzewczym Straż Miejska w Elblągu (SM) przypomina mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Aby zapobiegać negatywnym oddziaływaniom wszechobecnego smogu na zdrowie ludzi i jakość środowiska, na terenie miasta Elbląga zintensyfikowane zostały działania kontrolne w ramach „patroli antysmogowych” prowadzonych przez strażników miejskich, wspomaganych przez policjantów – podaje elbląska SM.

Elbląski patrol antysmogowy kontroluje nieruchomości pod kątem spalania odpadów

Tylko w poniedziałek, 8 stycznia br., strażnicy skontrolowali kilka mieszkań w rejonie Parku Traugutta, kontrolując czym w piecach palą mieszkańcy. W efekcie działań kontrolnych dwie osoby zostały ukarane mandatem karnym, gdyż okazało się, że spalały płyty wiórowe.

Jednocześnie, jak podaje elbląska SM, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. strażnicy miejscy podjęli 78 interwencji dotyczących spalania odpadów i wystawili 12 mandatów karnych za to wykroczenie.

Przy okazji municypalni z Elbląga przypominają, że podstawę prawną do przeprowadzania kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów stanowi upoważnienie Prezydenta Miasta wydane na podstawie art. 379 Ustawy z 2 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU 2017 r., poz. 519).

Patrol podejmując działania kontrolne może na tej podstawie wejść do kotłowni i sprawdzić czy nie ma w niej śmieci przygotowanych do spalania, a także zajrzeć do pieca i zweryfikować, czy nie są w nim spalane odpady. Ponadto strażnicy mogą sprawdzić, czy śmieci przekazywane są odpowiednim służbom oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

Spalanie odpadów – jest to wykroczenie określone w art. 191 ustawy o odpadach – zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Jednocześnie strażnicy przypominają, że udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. W takiej sytuacji postępowanie przejmuje policja lub prokuratura.

Na podstawie informacji nadesłanej przez SM w Elblągu

fot. SM w Elblągu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny