eksport odpadów

Eksport odpadów z tworzyw sztucznych – europosłowie zdecydowali

Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie zabroniony. Transport odpadów do innego kraju Unii Europejskiej (UE) będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach – tak zdecydowali europosłowie pod koniec lutego br.

Eksport odpadów – Europarlament zaktualizował procedury i instrumenty kontroli

Eksport odpadów z UE do krajów spoza Wspólnoty osiągnął 32,7 mln ton w 2020 roku. We wtorek, 27 lutego br., Parlament Europejski (PE) zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Przy 587 głosach „za”, ośmiu „przeciw” i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą. Jak zaznaczył PE, porozumienie to ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Równocześnie ma się przyczynić do realizacji unijnych celów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów określa procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów. Procedury te i środki kontroli są także uzależnione od rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza Wspólnoty osiągnął 32,7 mln ton. Stanowi to ok. 16% światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się ok. 67 mln ton odpadów – podał PE.

Co ma przynieść zmienione prawo?

– Zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność właściwego zarządzania naszymi odpadami. Bez względu na to, dokąd zostaną wysłane. UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu – powiedziała Pernille Weiss, europosłanka, sprawozdawczyni.

Przyjmując sprawozdanie w omawianej kwestii, PE podkreślił, że odpowiedział w ten sposób na oczekiwania obywateli. Parlament wskazał, że mieszkańcy oczekiwali, by UE zaostrzyła normy środowiskowe związane z przemieszczaniem odpadów zarówno w UE, jak i do państw trzecich. Obywatele chcieli też bardziej rygorystycznych kontroli i sankcji w celu powstrzymania nielegalnego wywozu.

Zasady eksportu odpadów z UE do krajów trzecich będą zatem bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia. Z kolei eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom – zapowiedział PE.

Eksport odpadów pod cyfrową kontrolą

W UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie zdigitalizowana, w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości – zapowiedział PE. Posłuży temu centralne centrum elektroniczne. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Jednocześnie PE wskazał, że przyjęte przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE. Ma to pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE – zapowiedział Europarlament.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu