Eksport odpadów

Eksport odpadów i zaostrzenie przepisów UE

Posłowie Parlamentu Europejskiego (PE) opowiedzieli się za bardziej rygorystycznymi zasadami ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Według nich zarządzanie odpadami wysyłanymi poza Unię Europejską (UE) musi być zgodne z zasadami ochrony środowiska. Chcą też zakazać eksportu plastikowych odpadów do krajów spoza OECD. Jednym słowem, chcą zaostrzyć regulacje kształtujące eksport odpadów.

Eksport odpadów – proponowane ograniczenia

Eksport odpadów z UE do krajów spoza Wspólnoty osiągnął w 2020 r. 32,7 mln ton – wskazuje PE. Europarlament dodaje, że we wtorek, 17 stycznia br., deputowani przyjęli stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami UE w sprawie nowego prawa. Chodzi o przepisy, które mają zmienić unijne procedury i środki kontroli regulujące przewóz odpadów.

Zmienione przepisy powinny skuteczniej chronić środowisko i zdrowie ludzkie – podkreśla PE. Jednocześnie powinny pozwolić w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają odpady, aby osiągnąć cele w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i bez zanieczyszczeń.

W przyjętym tekście posłowie popierają wyraźny zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do utylizacji na terenie UE. Wyjątek stanowiłaby sytuacja, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach. Zakazany byłby również eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów nienależących do OECD.

Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę. Musiałyby one także wykazać zdolność do zrównoważonego przetwarzania tych rodzajów odpadów. Posłowie chcą także zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz stopniowego zaprzestania ich eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat.

Przekształcić odpady w zasoby

Nasze ambitne stanowisko w nadchodzących negocjacjach z państwami członkowskimi zostało właśnie poparte przez szeroką większość na sesji plenarnej. Musimy przekształcić odpady w zasoby na wspólnym rynku, a tym samym lepiej zadbać o nasze środowisko i konkurencyjność. Nowe przepisy ułatwią nam również zwalczanie przestępczości związanej z odpadami w UE i poza nią. A dzięki zakazowi eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, który proponujemy, dążymy do znacznie bardziej innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi tworzywo sztuczne. To prawdziwa wygrana dla następnych pokoleń – powiedziała Pernille Weiss, sprawozdawczyni.

Parlament podał, że wezwał też do stworzenia unijnego mechanizmu opartego na ocenie ryzyka. Miałby on być wskazówką dla krajów UE przeprowadzających kontrole w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Po debacie plenarnej w poniedziałek wieczorem, sprawozdanie zostało przyjęte we wtorek 594 głosami za, pięcioma przeciw, przy 43 wstrzymujących się.

Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Eksport odpadów do państw nieczłonkowskich w 2020 r. osiągnął 32,7 mln ton

Warto przy okazji przypomnieć, że 17 listopada 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący reformy przepisów UE w zakresie przemieszczania odpadów. Ustanowiła tym samym procedury i środki kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, a także rodzaju przemieszczanych odpadów oraz od sposobu ich przetwarzania stosowanego po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

W 2020 r. eksport odpadów z UE do państw nieczłonkowskich osiągnął 32,7 mln ton. Jak podał PE, stanowi to ok. 16% światowego handlu odpadami. Ponadto co roku ok. 67 mln ton odpadów jest przemieszczanych między państwami UE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny