Ekoporty przyjmą gruz

Gruz budowlany to odpad, którego nie można wrzucać do zwykłego pojemnika. W przypadku dużego remontu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane, za który trzeba dodatkowo zapłacić. Jednak władze Szczecina wyciągają rękę do tych mieszkańców, którzy prowadzą drobne remonty, tj. malowanie czy tynkowanie, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów i nie opłaca się zamawiać kontenera na gruz.
 
Od 21 lipca br. Miasto wprowadziło usługę, w ramach której bezpłatnie można pozbyć się niewielkich ilości odpadów remontowych. Można je dostarczać do dwóch miejskich Ekoportów (czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Warunek? Muszą być posegregowane, a ich ilość nie może przekroczyć 240 l i 125 kg. Nowa usługa funkcjonuje w ramach obowiązującej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 
gruz
Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczane są odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak m.in. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkanych.
 
W Ekoportach mieszkańcy pod okiem pracownika będą dokonywać wstępnej segregacji odpadów na dwie grupy: odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które nie zawierają substancji niebezpiecznych oraz materiały budowlane zawierające gips, które nie są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
 
Na podstawie: www.szczecin.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu