Eko-patrol na rzecz segregacji

Uczniowie toruńskich szkół podstawowych, uczęszczający do klas 1-3, są szkoleni przez strażników z Eko-patrolu w zakresie zachowań prośrodowiskowych. Toruńska Straż Miejska rozpoczęła bowiem realizację programu profilaktycznego pn. „Czyste środowisko – ABC segregacji odpadów”.
 
straz eko-d1
 
Największy nacisk kładziony będzie na zagadnienia związane z właściwym gospodarowaniem odpadami, czyli na segregację i recykling odpadów. Strażnicy będą m.in. wskazywać, jakie korzyści płyną z prowadzenia selektywnej zbiórki. W celu utrwalenia wiedzy dzieci będą uczestniczyć w ćwiczeniach, polegających na odpowiednim posegregowaniu odpadów. Na zakończenie zajęć uczniowie będą obdarowywani planami lekcji z opisem zasad selektywnej zbiórki.
Na podstawie: http://www.torun.pl/
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu