Efekt ekologiczny osiągnięty!

Na mocy umowy Miasta Opola z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Miasto otrzymało dofinansowanie inwestycji pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola – V nabór”.
 
44,7% (blisko 41,5 tys. zł) kosztów kwalifikowanych projektu pokryją środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dalsze 35% (niemal 32,5 tys. zł) kosztów stanowi dotacja z WFOŚiGW w Opolu. Pozostała kwota – ponad 18,8 tys. zł – to udział środków własnych z budżetu Miasta.
 
Wsparciem objęto 34 beneficjentów. Sfinansowano im demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu ponad 106 Mg odpadów azbestowych.
 
Na podstawie: www.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu