Edukacyjny nabór

Do końca lipca br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach można składać wnioski w drugiej edycji Konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Inicjatywa ta jest skierowana do gmin, ich związków i stowarzyszeń z terenu województwa śląskiego. Jej celem jest wsparcie działań, których realizacja gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w obszarze podniesienia świadomości mieszkańców gmin w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
edukacja
 
Podejmowane przez samorządy aktywności powinny prezentować korzyści dla środowiska płynące z przyjęcia nowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami, zalety związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów oraz wpływać na wzrost świadomości mieszkańców w omawianej dziedzinie.
 
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu