Podsumowanie działalności spalarni

EcoGenerator – podsumowanie działalności spalarni

Ile energii wyprodukował EcoGenerator? Ile odpadów przyjął? Jakie osiągnął zyski i jakie ma największe koszty? Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) przedstawił podsumowanie działalności spalarni.

EcoGenerator musiał „się rozkręcić” zanim zaczął pracować na pełnych obrotach – zaznacza ZUO i wskazuje, że w pierwszym roku swojej działalności spalarnia przyjęła do unieszkodliwienia ponad 114 tys. ton odpadów. Trafiły one do zakładu w ramach ponad 7,5 tys. dostaw. Po trudnych pierwszych latach, w 2020 r. Zakład osiągnął nominalną wydajność – 150 tys. ton odpadów rocznie. Z terenu Szczecina przyjął w tym czasie ponad 93 tys. ton odpadów. Nowe pozwolenie zintegrowane wydane w październiku 2021 r. umożliwiło zwiększenie wydajności i unieszkodliwianie jeszcze większej ilości odpadów. Po czterech latach EcoGenerator zakończył 2021 r. już z przyjętymi ponad 156 tys. ton odpadów, a pojazdy z transportem pojawiały się przy ul. Logistycznej przeszło 13 tys. razy.

Podsumowanie działalności spalarni, którą utrzymują opłaty za odpady

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zaznacza, że podstawowym źródłem jego przychodów jest opłata jaką ponoszą dostawcy odpadów. To tzw. oplata na bramie, która stanowi nieco ponad połowę ogólnych przychodów Spółki. EcoGenerator zarabia też na sprzedaży ubocznych produktów spalania odpadów tj. energii cieplnej i elektrycznej, które trafiają do tysięcy gospodarstw domowych. Po odliczeniu energii wykorzystanej na potrzeby spalarni, w 2021 r. zakład sprzedał ponad 677 tys. GJ energii cieplnej oraz prawie 55 tys. MWh energii elektrycznej. Marginalne przychody stanowią te ze sprzedaży odzyskanego ze spalanych odpadów złomu.

W 2022 r. znaczny wzrost cen sprzedawanej energii elektrycznej sprawi najprawdopodobniej, że jej sprzedaż przyniesie dużo większy zysk niż energii cieplnej, odwrotnie było w 2021 roku. Według ZUO, oznacza to, że prawdopodobnie zysk z przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia będzie wynosił ok. 53% przychodów, sprzedaż energii elektrycznej ok. 27%, a cieplnej ok. 20%.

Około 80% odpadów, za które pobierana jest „opłata na bramie” stanowią odpady przyjmowane w ramach tzw. umowy powierzenia, w przypadku których opłata za ich przyjęcie pokrywa jedynie koszty eksploatacyjne. To pozwala na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadowej na terenie objętym umowami powierzenia i przekłada się na niższe opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców tego terenu – zaznacza ZUO. W przypadku pozostałych 20% przyjmowanych odpadów, cena za unieszkodliwienie odpadów wynika z indywidualnych negocjacji z dostawcami.

Podsumowanie działalności spalarni – ponad 311 tys. MWh energii i 2,1 mln GJ ciepła

Decyzja o budowie spalarni odpadów była dokładnie przemyślana. Właściwie osiągnęliśmy wszystkie założone efekty. Korzyści z nowoczesnej utylizacji śmieci jest sporo. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy oprócz wymagań ekologicznych, dużym wyzwaniem są także koszty funkcjonowania miasta. Na końcu przekłada się to przecież na portfele mieszkańców. Bez spalarni odpadów nasze rachunki byłyby znacznie wyższe. Nasz EcoGenerator spala odpady i, co ważne, produkuje prąd i ciepło. Zwiększamy tym samym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Z perspektywy czasu widać, że decyzja o budowie była jak najbardziej słuszna – podkreśla Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła. Tylko w 2021 r. było to ponad 687 tys. GJ. Natomiast ilość wygenerowanej, od 2018 do 2021 r., energii elektrycznej sięga ponad 311 tys. MWh, a 2021 r. zakład zamknął w tym zakresie z wynikiem ponad 76,7 tys. MWh.

Podsumowanie działalności spalarni – zobowiązania spłacane w terminie

Jednym z podstawowych zobowiązań ZUO, poza bieżącymi kosztami, są płatności związane z obsługą wyemitowanych przez spółkę obligacji, które były źródłem finansowania budowy spalarni.

Średniorocznie płatności rat kapitałowych wynoszą 28 mln zł, a płatności części odsetkowej 9-10 mln zł z tendencją zniżkową rok do roku. Wszystkie zobowiązania wynikające z umów są regulowane terminowo – mówi Daniel Śliwiński, dyrektor finansowy w ZUO.

Największe koszty jakie musi ponieść Zakład generują odpisy amortyzacyjne, następnie wynagrodzenia z narzutami, a w dalszej kolejności są koszty rocznego przeglądu serwisowego oraz unieszkodliwiania odpadów poprocesowych – w tym żużli i popiołów oraz koszty reagentów chemicznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUO w Szczecinie

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu