EcoGenerator podsumował rok

EcoGenerator podsumował rok

Tony unieszkodliwionych odpadów, wyprodukowane setki tysięcy gigadżuli ciepła i dziesiątki tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej. Do tego setki gości oprowadzonych po instalacji. EcoGenerator podsumował rok 2023 w swej działalności.

EcoGenerator podsumował rok – pierwszy raz zasilono jednostki miejskie

W 2023 r. po raz pierwszy do zasilenia miejskich jednostek Szczecina została wykorzystana energia elektryczna wyprodukowana z odpadów. Energię wytworzył EcoGenerator, czyli szczecińska spalarnia odpadów prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO). Było to w sumie ponad 17 tys. MWh. Energia ta trafiła do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ciągu roku całkowita produkcja energii elektrycznej przez ZUO wyniosła ponad 92,8 tys. MWh brutto, co dało ok. 68 tys. 600 MWh netto. Było to możliwe dzięki dostarczeniu ponad 175 tys. ton odpadów, które dotarły do instalacji w prawie 14 tys. dostaw.

Odpady z terenu Szczecina, a także z gmin, związków celowych gmin, z którymi miasto ma porozumienia to ok. 70 proc. strumienia odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to odpady pozyskane komercyjnie, pochodzące od różnych dostawców. Jednak ZUO podkreśla, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora to odpady komunalne pochodzące tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

Około 700 tys. GJ netto ciepła

Jak wskazuje ZUO, w wyniku kontrolowanego spalania odpadów, EcoGenerator produkuje nie tylko energię elektryczną, ale także energię cieplną. Dzięki odpadom dostarczonym w 2023 r. zakład wyprodukował ok. 700 tys. GJ netto ciepła. Trafiło ono do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, a dalej do kaloryferów i kranów szczecinian.

Najbardziej produktywnym miesiącem w zakładzie w 2023 r., jeśli chodzi o energię elektryczną, był maj. Dane wskazują na ponad 9,2 tys. MWh brutto. W przypadku energii cieplnej takim miesiącem był październik z produkcją ponad 79 tys. GJ brutto.

EcoGenerator podsumował rok – nie tylko produkcja energii i ciepła

Jak podał ZUO, podsumowując 2023 r. nie sposób nie wspomnieć o setkach gości, którzy odwiedzili instalację w tym okresie. Spotkania w ramach edukacyjnych, studyjnych i technicznych wizyt prowadzone były od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2023 r. W tym czasie, w ramach 61 wizyt, instalację odwiedziło ponad 1200 osób w różnym wieku. Tylko w tym roku szkolnym, od września do 14 grudnia 2023 r. EcoGenerator z bliska obejrzało 568 osób przybyłych w 27 grupach.

Koniec 2023 r. to także kolejny pełny rok działania instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Przy okazji ZUO wskazał, że z grudniu 2023 r. minęło 6 lat od momentu uruchomienia EcoGeneratora. W tym czasie zakład wyprodukował w sumie brutto ponad 492 tys. MWh energii elektrycznej oraz prawie 3,6 mln GJ ciepła. Było to efektem spalenia ponad 928 tys. ton odpadów.

Energia dla miasta

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe po uzyskaniu przez ZUO koncesji na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Działania te są kontynuowane – zaznaczył ZUO. Umowa na 2024 rok z Technoparkiem Pomerania została podpisana pod koniec października 2023 r. Miesiąc później zawarto kontrakt z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Nowe podmioty, które w 2024 r. energię elektryczną będą czerpać od EcoGeneratora to Tramwaje Szczecińskie (umowa z 1 sierpnia 2023 r.) oraz Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” (umowa z 8 listopada 2023 r.).

Jak zaznaczył ZUO, wszystkie te działania to konsekwentne realizowanie założeń programu ENERGIA Miasta Szczecin. Jego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie Miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUO Szczecin

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu