Dzikie wysypiska zlikwidowane

Dzięki kilkumiesięcznej pracy w Mysłowicach udało się zlikwidować 13 dzikich wysypisk śmieci, zlokalizowanych na terenach zieleni lub w pobliżu zabudowań. To największa od wielu lat akcja usuwania nielegalnych wysypisk z terenu miasta, która pochłonęła 600 tys. zł.
 
Miejsca dzikich wysypisk ustalono na podstawie wizji lokalnych oraz zgłoszeń mieszkańców. Były to góry odpadów poremontowych i budowlanych, kawałków asfaltu, plastiku czy opon. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta wywieźli zatem blisko 5400 ton odpadów. Na oczyszczonych terenach ustawiono tablice informujące o zakazie zanieczyszczania terenu odpadami, a Straż Miejska objęła te rejony szczególnym nadzorem.
 
Zadanie zostało dofinansowane pożyczką (umarzalną w 40%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Na podstawie: www.myslowice.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu