na rzecz ograniczenia uciążliwości odorowych

Działania MPGK na rzecz ograniczenia uciążliwości odorowych

Przygotowanie dokumentacji formalnej i uzyskanie zgód na organizację przetargu dotyczącego hermetyzacji placu dojrzewania stabilizatu w zakładzie przy ul. Milowickiej w Katowicach – to główne zadania stojące przed firmą wybraną właśnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK).

Jak podaje Urząd Miasta Katowice (UM), to jedno z wielu działań, jakie zostały podjęte w ostatnim czasie przez MPGK. Spółka m.in. złożyła także wniosek o ponowną kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) w zakładzie. Firma komunalna zaapelowała również do sąsiednich firm o podejmowanie podobnie intensywnych działań związanych z kontrolą. Jednocześnie MPGK powiadomiło okoliczne samorządy o planach budowy hali.

Dwa warianty hermetyzacji procesu dojrzewania stabilizatu

– Dołożymy wszelkich starań, aby hala powstała jak najszybciej. Podpisaliśmy umowę z podmiotem, którego zadaniem będzie przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przez procedury przy tego typu inwestycjach. Wybrana firma, zgodnie z umową, zobowiązana jest do opracowania minimum dwóch wariantów hermetyzacji procesu dojrzewania stabilizatu, zawierających założenia technologiczne oraz uwzględniających koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Do końca czerwca 2019 zostanie opracowana rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia obejmująca obliczenia dotyczące emisji do powietrza i hałasu, a także niezbędne założenia technologiczne. Na jej podstawie będziemy mogli wystąpić o decyzję środowiskową. Kolejnym etapem będzie stworzenie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego tej inwestycji. Pracy związanej z procedurami jest naprawdę sporo i chcemy, aby pełna dokumentacja była gotowa jesienią tego roku – mówi Andrzej Malara, prezes MPGK w Katowicach.

Jednocześnie rozpoczęło się opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu. Miałby on zostać ogłoszony na przełomie lat 2019 i 2020 w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzone są także konsultacje dotyczące założeń technicznych części budowlanej, z uwzględnieniem obecnej infrastruktury oraz wyboru technologii oczyszczania powietrza poprocesowego.

Koszt budowy hali szacowany jest na ponad 20 mln zł. Jej budowa ma zostać zrealizowana w drugiej połowie 2020 r. Będzie ona jednym z elementów walki z uciążliwościami odorowymi.

Dotychczasowe działania MPGK na rzecz ograniczenia uciążliwości odorowych

Dotychczas MPGK w tym celu dokonało modernizacji zakładu i częściowej hermetyzacji procesu przetwarzania odpadów (w latach 2012-2018 na ten cel przeznaczono 120 mln zł), stosuje także armatki antyodorowe, myjki do posadzek i preparaty neutralizujące zapach. Znajdujący się na zewnątrz stabilizat, będący efektem procesu kompostowania, przykryto natomiast szczelnie specjalnymi membranami, będącymi zalecaną przez Unię Europejską technologią w takich sytuacjach – wylicza UM.

W ostatnim czasie skierowano także prośbę dotyczącą kolejnych kontroli WIOŚ-u (poprzednie nie wykazały uciążliwości zapachowej). Spółka komunalna zwróciła się także do okolicznych firm z apelem o podjęcie podobnych działań, związanych z samokontrolą, technologicznymi modernizacjami i poddanie się kontroli zewnętrznej, powiadomiło również okoliczne samorządy o planach budowy hali. Do Mieszkańców Katowic trafił natomiast list Marcina Krupy, prezydenta miasta podsumowujący dotychczasowe aktywności w tej sprawie.

Inwestycja związana z budową nowej hali hermetyzacji w zakładzie przy Milowickiej to dla nas priorytet. Zwiększy ona komfort życia okolicznych mieszkańców. Na bieżące działania, które mają na celu walkę z uciążliwościami odorowymi, tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy około 2 mln złotych. Mimo stosowania specjalistycznych preparatów czy membran izolacyjnych problem wciąż jest sygnalizowany, a to może oznaczać, że nasz zakład nie jest jedynym źródłem odoru. Skierowaliśmy prośby do zarządców zakładów, które znajdują się w naszym sąsiedztwie i również mogą być potencjalnymi emitentami, o poddanie się kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. My wystąpiliśmy już z prośbą o ponowną inspekcję w naszym zakładzie przy Milowickiej i liczymy, że sąsiadujące z nami przedsiębiorstwa pójdą za tym przykładem. O naszych działaniach powiadomiliśmy włodarzy sąsiednich miast, aby mieli świadomość, że działamy aktywnie i traktujemy temat priorytetowomówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK w Katowicach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. S. Rybok/UM Katowice

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama