Dwa PSZOK-i w Gdańsku

Dwa PSZOK-i w Gdańsku coraz bliżej

W przyszłym roku powstaną dwa PSZOK-i w Gdańsku. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i) zostaną wybudowane przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej. Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że właśnie podpisano umowę na obiekt przy ul. Elbląskiej, a w najbliższych dniach zostaną także podpisane dokumenty dotyczące punktu przy ul. Meteorytowej. Oba zadania będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W Gdańsku przybędą dwa PSZOK-i by ułatwić pozbycie się odpadów

Z jednej strony PSZOK-i to realizacja wymogów UE i rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, a z drugiej też potrzeba – mówi Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i tłumaczy: – P SZOK-i to miejsca, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wywiezienia odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych. Tu też będzie można dać tym rzeczom drugie życie, zostawić coś, co dla kogoś może stanowić wartość, np. stary mebel, nieużywany komputer, element wyposażenia domu.

Dwa PSZOK-i w Gdańsku będą miały postać niewielkich budynków, które mają umożliwiać mieszkańcom łatwe, szybkie i bezpieczne pozbywanie się odpadów problemowych, np. gruzu, opon, zużytych farb czy starych mebli – dodaje gdański magistrat.

Punkty te umożliwią mieszkańcom dostarczanie zużytych przedmiotów i odpadów bez konieczności jazdy na drugi koniec miasta. Obecnie w Gdańsku funkcjonuje jeden PSZOK, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Sytuacja zmieni się w przyszłym roku. Właśnie finalizujemy umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych punktów – zaznacza Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dwa PSZOK-i w Gdańsku powstaną przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej

Jak informuje UM, PSZOK przy ul. Meteorytowej wybuduje firma REMBUD. Inwestycja pochłonie ponad 3,6 mln zł, a stosowna umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa, na której opracowanie wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy. Kolejnych sześć miesięcy zajmie budowa magazynu rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową. Ponadto wybudowane zostaną dwa magazyny odpadów. Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Przewidziano także ścieżkę edukacyjną, oświetlenie i zagospodarowanie terenu – wylicza UM.

Drugi PSZOK powstanie przy ul. Elbląskiej. Także w tym przypadku najpierw przygotowany zostanie projekt, a następnie rozpocznie się budowa, która zakończy się w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy. To zadanie również zrealizuje firma REMBUD. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Umowa została podpisana 14 maja. W ramach budowy powstanie magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową oraz dwa magazyny odpadów. Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany. Oba zadania przewidują także wykonanie sieci podziemnych: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami.

Dwa PSZOK-i w Gdańsku z unijnym dofinansowaniem

Jak podaje UM, zadania ze środków Funduszy Europejskich współfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka opadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie media.gdansk.pl

rys. UM w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama