Drugie życie rzeczy

Drugie życie rzeczy

Wczoraj, 2 sierpnia, na terenie jednego z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej zainaugurowana została nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej ARKA (Arka).

W ramach akcji pt. „Dajemy rzeczom drugie życie” zbierane będą niepotrzebne rzeczy, które będą następnie sprzedawane na kiermaszach. Pozyskane z ich sprzedaży środki przeznaczane będą dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i szkół na różnorodne zajęcia edukacyjne.

Drugie życie rzeczy w połączeniu z akcją charytatywna

W ramach akcji Arka będzie zbierać niepotrzebne rzeczy (m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy itd.), które raz w miesiącu, w sobotę będą sprzedawane podczas kiermaszu charytatywnego organizowanego w PSZOK-u.

Cieszy nas możliwość organizowania akcji lokalnej, nowoczesnej i tradycyjnie łączącej tematykę ekologiczną ze społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie spotykając się z pozytywnym i ogromnym zainteresowaniem, a jeszcze możemy promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej – stwierdził Wojciech Owczarz, prezes Arki.

Nowa inicjatywa Fundacji jest adresowana do osób, które mają w domu niepotrzebne rzeczy, których się nie używa a szkoda je wyrzucić, bo są sprawne. Teraz zainteresowane akcją osoby będą miały możliwość przywiezienia takich przedmiotów do PSZOK-u, gdzie będzie im nadawane drugie życie, dzięki czemu będzie można pomóc potrzebującym dzieciom.

To naturalne, że dołączamy się do tej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie np. poprzez danie im „drugiego życia”, a dopiero później selektywna zbiórka oraz przekazanie odpadów do recyklingu – podkreślił Wiesław Pasierbek, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – partnera akcji.

Zainteresowani mogą przywozić rzeczy na akcję w godzinach pracy PSZOK-u. Przedmioty te będą gromadzone w „Zielonym Kontenerze”, a pierwszy kiermasz charytatywny zaplanowano na 8 września w PSZOK-u.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundację Ekologiczną ARKA

fot. Fundacja Ekologiczna ARKA

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

partner medialny