Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że startuje nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek. Przedsięwzięcie jest wspierane ze środków budżetu miasta w 2021.

Możliwość by ubiegać się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Wydział Środowiska UM poinformował o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania i transportu, a także unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

Jak zaznacza włocławski magistrat, o dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Włocławka.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych, a zaliczają się do nich koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Jednocześnie UM wskazuje, iż wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie także realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Miastem.

Co z wnioskami o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest?

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2021 r. Powinny one zostać złożone w budynku Urzędu Miasta Włocławek, (Zielony Rynek 11/13), główny hol, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny. Można je także wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, przesłać na  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka, albo dostarczyć osobiście do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22 (główny hol).

Jak dodaje magistrat, wnioski o dofinansowanie można pobrać w holu głównym UM przy ul. 3 Maja 22 lub ze strony internetowej: www.bip.wloclawek.pl w zakładce Środowisko-informacje, wykaz danych – dział: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Wszelkie szczegóły dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości osób fizycznych, w tym druki do wypełnienia, są również dostępne pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2021r/.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama