Dofinansowanie spalarni odpadów

Dofinansowanie spalarni odpadów – szkolenie on-line

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie on-line, którego tematem będzie dofinansowanie spalarni odpadów. Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW odbędzie się 17 listopada w godz. 10:00-14:00.

Dofinansowanie spalarni odpadów – budowa, rozbudowa i modernizacja

Szkolenie będzie poświęcone zasadom dofinansowania budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji. Uczestnicy będą mieli też szansę na zdobycie wiedzy o formularzu wniosku o dofinansowanie, wymaganych załącznikach, szczegółowych kryteriach wyboru przedsięwzięć i kwestiach związanych z pomocą publiczną – wskazuje NFOŚiGW.

Rejestracja na szkolenie NFOŚiGW odbywa się za pomocą formularza dostępnego na dedykowanej stronie internetowej, a zapisy potrwają do 10 listopada (do godz. 9:00).

Dofinansowanie spalarni odpadów – element programu „Racjonalna gospodarka odpadami”

Przy okazji NFOŚiGW zaznacza, że celem programu „Racjonalna gospodarka odpadami”, w ramach którego organizowane jest szkolenie, przedmiotem którego jest dofinansowanie spalarni odpadów, jest realizacja hierarchii sposobów postępowania z odpadami przez: zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu oraz wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Budżet programu wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 24 sierpnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama