Dofinansowanie post factum

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rekultywacja składowisk odpadów w Woźbinie oraz Latowiczu-Rozstankach będzie dla władz Gminy Cegłów zdecydowanie tańsza. Inwestycja otrzymała bowiem unijne dofinansowanie w wysokości ponad 436 tys. zł.
 
Projekt pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki” jest wart ponad 558 tys. zł. Główne prace w tym obszarze już wykonano. W ramach rekultywacji ułożono warstwę wyrównawczo-odgazowującą o grubości 20 cm (w Woźbinie) i 30 cm (w Latowiczu-Rozstankach). Dodatkowo zastosowano warstwę uszczelniającą, która będzie ograniczać infiltrację wód opadowych. Zaplanowano też rekultywację biologiczną poprzez ułożenie na górnej powierzchni i skarpach składowiska warstwy humusu o grubości 15 cm.
 
Jednym z istotniejszych elementów tego przedsięwzięcia było odprowadzenie wód powierzchniowych ze składowisk. Ponadto w ramach zadania zakupiono sprzęt do utrzymania zrekultywowanych terenów: kosy spalinowe oraz traktorek z kosiarką do trawy i zestawem mulczującym.
 
 
Głównym założeniem inwestycji było zabezpieczenie przyległych do składowisk terenów rolniczych przed potencjalnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym i mikrobiologicznym. Pozwoliło to powstrzymać degradację środowiska gruntowo-wodnego, dzięki czemu ziemia odzyska właściwości użytkowe.
 
Na podstawie: www.mazovia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu