Projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym

Dofinansowanie na projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym

22 lipca br. ruszył nabór wniosków, w ramach którego można uzyskać nawet milion euro wsparcia na projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Finansowanie programu pochodzi z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym ze wsparciem z Funduszy EOG

Obecnie wielu z nas funkcjonuje w modelu: wytwórz, kup, zużyj, wyrzuć, przez co wytwarzamy coraz większą ilość odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma przedefiniować nasze spojrzenie na nabywanie i wykorzystanie produktów. Obieg zamknięty charakteryzuje się maksymalnym, a zarazem bezpiecznym dla środowiska i człowieka wykorzystaniem każdego dostępnego zasobu, surowca czy materiału. Działania w tym zakresie wspiera nowy konkurs finansowany z Funduszy EOG, którego budżet całkowity to 3 mln euro – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Konkurs, który odbywa się w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego z Funduszy EOG, ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu zamknięty – podkreśla resort funduszy i polityki regionalnej i dodaje, że nabór ma wzmocnić zrównoważony rozwój gospodarki oraz wesprzeć skuteczne funkcjonowanie społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych.

Projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym – na co i jakie wsparcie?

Jak podaje MFiPR, o wsparcie w szczególności mogą ubiegać się projekty związane ze zrównoważoną produkcją przemysłową oraz konsumpcją i z zakresu biogospodarki. Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 300 tys. euro, a maksymalne wsparcie o jakie można się ubiegać to 1 mln euro. Wkład własny wnioskodawcy to 15% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór potrwa do 22 września 2020 r., a szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu, które wdraża konkurs wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny