instalacje przetwarzania odpadów

Dodatkowe instalacje przetwarzania odpadów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP) poinformował, że Sejmik tego województwa podczas nadzwyczajnej sesji podjął decyzję o wprowadzeniu w regionie dodatkowych instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Decyzja obejmuje cztery dodatkowe instalacje zastępcze dla regionu południowego i dwie dodatkowe dla regionu centralnego – informuje UMWP.

Dodatkowe instalacje przetwarzania odpadów na Podkarpaciu

Niestety nie wszystkie zapisy, jakie zawarliśmy w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zostały zrealizowane przez inwestorów, którzy takie plany zgłaszali. A samorząd województwa nie może innych samorządów zmusić do ich realizowania. Czynników nagromadzenia odpadów jest kilka. Zagórz i Ustrzyki zaniechały rozbudowy wspólnej instalacji, co deklarowały. Do tego doszła kwestia remontu instalacji w Krośnie. Ten splot wydarzeń dopełnia kwestia spalarni PGE w Rzeszowie, która deklarowała początek działalności 1 lipca, ale wciąż nie została uruchomiona w pełnej mocy. Na sytuację miał także wpływ fakt, iż cementownie ograniczyły przyjmowanie odpadów palnych, z uwagi na korzystniejszy import z zagranicy. Tych kilka różnych czynników spowodowało, że pojawiła się ta przysłowiowa górka – nadmiar odpadów. I stąd nasza dzisiejsza sesja i rozwiązania, które pokazujemy. Dodam, że nie jest to tylko problem podkarpacki. Występuje też w innych województwach – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa, podczas sesji dedykowanej tematowi gospodarki odpadami.

Jak zaznacza UMWP, radni Sejmiku podjęli decyzję o zmianie uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. Przegłosowana zmiana dotyczy przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Sejmik „określił dodatkowe instalacje zastępcze do obsługi regionu południowego i centralnego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dla regionu centralnego instalacjami zastępczymi mają być Stalowa Wola i Krzeszów-Sigiełki, a dla południowego – Stalowa Wola, Krzeszów-Sigiełki, Kozodrza i Giedlarowa”.
„Uchwała wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego” – podał UMWP. Urząd marszałkowski zaznaczył też, iż marszałek podkarpackiego stosowne powiadomienia o przyjętej uchwale przekaże podmiotom zarządzającym wskazanymi w uchwale instalacjami, wnioskując jednocześnie o to, aby zarządzający rozpoczęli jak najszybciej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionów, dla których staną się instalacjami zastępczymi.

Uruchomić pełną moc spalarni odpadów

Warto też dodać, że podczas opisywanej sesji Sejmiku, Grzegorz Gilewicz, dyrektor spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Rzeszowie przedstawił terminy, w jakich planowane jest uruchomienie w pełnej mocy rzeszowskiej spalarni odpadów. Przedstawiciel PGE mówił również o tym, kiedy omawiana spalarnia mogłaby stać się regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

„Obecnie w szybkim trybie wydawane są zmiany pozwoleń zintegrowanych, które polegają na określeniu warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w zakresie możliwości przyjęcia do przetworzenia większej masy odpadów o kodzie 20 03 01” – poinformował również urząd marszałkowski. Jednocześnie UMWP wskazuje, że taka decyzja została już wydana dla instalacji w Kozodrzy. Wniosek dotyczący podobnego rozwiązania wpłynął także do UMWP od zarządzającego RIPOK-ami w Przemyślu.

Podkarpacki urząd marszałkowski dodaje także, że radni Sejmiku zaapelowali do Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna o podjęcie realizacji drugiej linii spalarni odpadów zlokalizowanej w Rzeszowie. Jak zaznacza UMWP, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 druga linia spalarni ma mieć wydajność wynoszącą 80 tys. Mg odpadów.

Na podstawie podkarpackie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny