Dobre wyniki

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podsumował pierwszy miesiąc akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenów spółdzielni mieszkaniowych i poszczególnych dzielnic Poznania. Tego typu odpady zawsze stanowiły istotny problem. Stąd cieszy fakt, że rozpoczęta w kwietniu br. zbiórka przyniosła dobre wyniki. Od mieszkańców jednego z poznańskich osiedli udało się odebrać aż 172,5 tony „gabarytów”, z czego 11,2 tony stanowiły odpady problemowe.
 
Programem systematycznego odbioru odpadów wielkogabarytowych po raz pierwszy od kilkunastu lat objęto także osiedla domów jednorodzinnych.
 
Ponadto tego typu odpady są przez cały czas bezpłatnie przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Tylko w kwietniu mieszkańcy samodzielnie dostarczyli do PSZOK-ów 156,17 ton odpadów wielkogabarytowych.
 
Na podstawie: www.goap.org.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu