Dla Zakładu Odzysku Odpadów

Tak dla rozbudowy Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi

Firma Mo-BRUK z branży przetwarzania odpadów przemysłowych poinformowała, że – od organu samorządowego – otrzymała pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi.

Jaki ma być efekt rozbudowy Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi?

Jak tłumaczy firma, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w istniejącej instalacji na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi. Instalacja służy do produkcji kruszywa syntetycznego – wyrobu budowlanego. W ramach rozbudowy i przebudowy przewidziano budowę nowych obiektów oraz koniecznej infrastruktury, dostosowanie i modernizację istniejących obiektów czy urządzeń. Zmianie ulegnie również zdolność produkcyjna przetwarzania w instalacji – ze 100 tys. ton na 140 tys. ton w ciągu roku. Jednocześnie spółka zaznacza, że każde kolejne zwiększenie zdolności produkcyjnej przetwarzania odpadów w instalacji powyżej 140 tys. ton na rok będzie wymagało uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, czyli tzw. decyzji środowiskowej. Maksymalna roczna produkcja granulatu cementowego wynosić będzie 336 tys. ton rocznie.

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w Niecwi to poważny krok w procesie inwestycyjnym ukierunkowanym na zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejących zakładach o blisko 80 proc. w spalarniach i o 65 proc. w zestalaniu i stabilizacji. Łączną wartość inwestycji na lata 2022-24 szacujemy na 200-210 mln zł – komentuje Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u.

Pozyskana zmiana pozwolenia dla spalarni odpadów w Karsach

W ostatnim czasie Mo-BRUK otrzymał również decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane dla zakładu w Karsach, które otwiera spółce drogę do modernizacji spalarni odpadów – podaje firma.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Mo-BRUK

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu