Dla potomnych

W Promniku k. Kielc odbyło się symboliczne wbicie łopaty, rozpoczynające budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Kielc i powiatu kieleckiego. Przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych uroczyście podpisali „List do Przyszłości”, który umieszczono w… „Szklanej Kapsule Czasu” – razem z pamiątkami teraźniejszości: lokalnymi gazetami, monetami oraz zdjęciami prezentującymi inwestycję i informacjami o tym projekcie.
 
Na mocy podpisanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach umowy z firmą Mostostal Warszawa, za półtora roku, czyli do połowy grudnia 2015 r. powstanie nowy Zakład. Przedsięwzięcie pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k. Kielc” jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji zadania to 230 mln zł. Unijne wsparcie stanowi blisko 148 mln zł, czyli ponad 64% kosztów inwestycji. Z własnych środków PGK wyasygnowało na ten cel 18 mln zł. Resztę, 64 mln zł, pożyczono z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Na podstawie: www.um.kielce.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu