Deklaracje potwierdzone liczbami

W gdańskim magistracie zorganizowano konferencję podsumowującą ponad rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście. Najbardziej cieszy fakt, że zdecydowana większość gdańszczan segreguje odpady, dzięki czemu możliwe było obniżenie pierwotnych stawek za ich odbiór aż o 0,12 zł/m2.
 
Blisko 90% mieszkańców Gdańska zadeklarowało, że będzie segregować odpady – i nie były to deklaracje bez pokrycia – podkreślał Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. – Przyjęty przez Miasto Gdańsk system, jest szczelny i efektywny.
 
Potwierdzają to liczby w zakresie odbieranych odpadów: w ciągu roku ilość odbieranych odpadów biodegradowalnych zwiększyła się o… 424%, odpadów wielkogabarytowych – o 120%, tworzyw sztucznych – o 40%, szkła – o 34%, zaś makulatury – o 32%. Dzięki selektywnej zbiórce „u źródła” Miastu udało się osiągnąć wymagany prawem poziom odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczyć składowanie bioodpadów.
 
Przy tej okazji warto dodać, iż Miasto wydało właśnie 200 tys. broszur pt. „Pamiętaj, segregowanie się opłaca!”, w których można znaleźć pakiet przydatnych dla mieszkańców informacji na temat systemu gospodarki odpadami. W ciągu kilkunastu dni trafią one do wszystkich gdańszczan.
 
Na podstawie: www.gdansk.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu