Debata o rtęciowych problemach

24 września br. Polska podpisała w Nowym Jorku Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. Wczoraj, dwa miesiące od tego wydarzenia, w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja pt. „Problematyka rtęci w Polsce w świetle nowych globalnych rozwiązań legislacyjnych”.
 
Uczestnicy seminarium debatowali m.in. o emisji rtęci do atmosfery w kontekście krajowego bilansu emisji oraz rzeczywistego poziomu emisji tego rodzaju zanieczyszczenia w Polsce ze źródeł energetycznego spalania paliw. Ponadto omówiono stan międzynarodowych prac w zakresie wytycznych dotyczących najlepszych dostępnych technologii oraz praktyk środowiskowych dla sektorów objętych Konwencją rtęciową. Rozważano również zagadnienia odnoszące się do gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć. Konwencja została też przeanalizowana w kontekście innych obowiązujących instrumentów międzynarodowych, działających w obszarze chemikaliów, tj. Konwencji rotterdamskiej, sztokholmskiej oraz bazylejskiej.
 
W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, wzięli udział także reprezentanci innych instytucji, odpowiedzialnych za kwestie związane z rtęcią, tj. Ministerstw: Gospodarki, Spraw Zagranicznych i Zdrowia, Biura ds. Substancji Chemicznych. Do dyskusji zaproszono również jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska, tj. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a także jednostki naukowo-badawcze, zajmujące się różnymi aspektami zagadnienia rtęci (m.in. Instytut Ochrony Środowiska, Główny Instytut Górnictwa).
 
Celem Konwencji rtęciowej jest kompleksowa ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi. Przepisy porozumienia z Minamaty regulują zagadnienia związane z wydobyciem tego metalu, handlem produktami zawierającymi go oraz wykorzystaniem go w produktach i procesach przemysłowych.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny