OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podsumowano akcję „Czysty Białystok”

Blisko 11 tys. mieszkańców wzięło udział w tegorocznej akcji „Czysty Białystok”. W dniach 25-26 kwietnia wspólnie posprzątali miasto, a 27 kwietnia bawili się na Pikniku Ekologiczno-Integracyjnym w Parku Planty.

Rosnące zaangażowanie mieszkańców w akcję „Czysty Białystok”

Akcja „Czysty Białystok” została zorganizowana już po raz czwarty – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM). Magistrat podkreślił, że z roku na rok rośnie zaangażowanie mieszkańców w akcję. Widać także większą dbałość o utrzymanie czystości w stolicy Podlasia.

11 tys. mieszkańców sprzątających w ramach akcji „Czysty Białystok” podzielono na 118 grup. Były to głównie grupy z przedszkoli i szkół, jak również ochotnicy z osiedli oraz z białostockich firm. Z kolei pracownicy UM, w grupie liczącej 15 osób, posprzątali Las Pietrasze. Odbiór zebranych w czasie trzydniowej akcji odpadów powierzono firmom Garden–Com oraz MPO.

Akcja poprzedzona warsztatami

Przed rozpoczęciem wydarzenia, w dniach 17-18 kwietnia zorganizowano warsztaty edukacji ekologicznej, przeznaczone dla liderów grup. Podczas warsztatów przedstawiono system gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku oraz zasady obowiązujące podczas sprzątania. Omówiono, takie kwestie, jak segregacja odpadów, bezpieczeństwo podczas zbiórki, zasady pozostawiania odpadów itp. Rozdano również pakiety potrzebne do sprzątania – worki i rękawice.

W sobotę 27 kwietnia odbył się natomiast Piknik Ekologiczno-Integracyjny w Parku Planty. W Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców, którzy chętnie brali udział w konkursach i animacjach. Piknik był również okazją do spotkania oraz integracji środowisk, którym nie jest obojętna czystość miasta. Podczas pikniku można było odwiedzić stoiska partnerów wydarzenia: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Straży Miejskiej w Białymstoku, Wodociągów Białostockich, MPO oraz Nadleśnictw Bielsk Podlaski, Dojlidy, Knyszyn i Łomża. Białostockie MPO zaprezentowało śmieciarkę z myjką pojemników. W trakcie wydarzenia zbierano makulaturę. Każdy, kto przyniósł 5 kg makulatury, otrzymał od przedstawicieli regionalnej dyrekcji lasów państwowych sadzonkę drzewa.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. M. Giedrewicz-Łupińska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny