Czysty Białystok

„Czysty Białystok” i niemal cztery tony odpadów

Prawie cztery tony odpadów zebrali mieszkańcy stolicy woj. podlaskiego podczas akcji „Czysty Białystok”, organizowanej przez Miasto i partnerów: spółkę Lech, Lasy Państwowe, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 28-30 kwietnia, wzięło udział około 6 tys. uczestników – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

„Czysty Białystok” – po raz pierwszy podano wagę poszczególnych frakcji zebranych odpadów

W tegorocznej edycji akcji „Czysty Białystok” zebrano łącznie 3740 kg odpadów, a magistrat wskazał, że po raz pierwszy poznana została waga każdej z zebranych frakcji – zebrano 1600 kg szkła, 640 kg plastiku i metalu oraz 1500 kg odpadów zmieszanych.

Do udziału w kampanii zgłosiło się ok. 6 tys. uczestników tworzących prawie 80 grup, głównie z przedszkoli i szkół, ale również grupy osiedlowe oraz pracownicy białostockich firm. Pracownicy magistratu, którzy w grupie liczącej 40 osób sprzątali Las Pietrasze, zbierali łącznie 1100 kg odpadów.

Odbiorem odpadów zebranych w czasie trzydniowej akcji nieodpłatnie zajęli się przedsiębiorcy: spółka MPO, Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk, spółka KOMA, PUK Hajnówka i spółka Garden-Com.

„Czysty Białystok” to także warsztaty edukacyjne

Wcześniej (w dniach 21-22 kwietnia), w ramach akcji „Czysty Białystok” odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród liderów grup zgłaszających chęć uczestnictwa w kampanii. Na warsztatach omawiano system gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku oraz zasady obowiązujące podczas sprzątania (segregacja odpadów, bezpieczeństwo podczas zbiórki). Rozdano też pakiety potrzebne do sprzątania, obejmujące worki i rękawice, a także materiały promocyjne – plakaty.

Na zakończenie akcji „Czysty Białystok” w podziękowaniu mieszkańcom za udział Miasto zorganizowało Piknik Ekologiczny na Bulwarach św. Jana Teologa na osiedlu TBS. Festyn był także świetną okazją do spotkania oraz integracji środowisk, którym nie jest obojętna czystość miasta. Na uczestników czekały konkursy z nagrodami, smaczny poczęstunek, fantastyczne stoiska Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Straży Miejskiej i Lasów Państwowych, a także saturator Wodociągów Białostockich, smogobus, śmieciarka firmy MPO oraz gry i zabawy.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. M. Giedrewicz-Łupińska

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama